Çok tabakalı kuantum nokta yapılarda fotoiyonlaşma tesir kesitinin hesaplanması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, çok tabakalı bir kuantum nokta yapıdaki hidrojen tipi bir safsızlığın fotoiyonlaşma tesir kesiti hesaplanmıştır. Bunun için iç içe geçmiş, merkezinde donor safsızlığı bulunan küresel GaAs/AlGaAS kuantum nokta yapısı göz önüne alınmıştır. İç kuantum nokta yarıçapı R1, bariyer kalınlığı R2 ve kuyu genişliği R3 ile bağlanma enerjisinin ve fotoiyonlaşma tesir kesitinin değişimi ve ayrıca fotoiyonlaşma tesir kesitinin gelen normalize foton enerjisine göre değişimi incelenmiştir. Elektronik yapı hesaplamaları etkin kütle yaklaşımı altında, sonlu farklar yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan fark denklemleri Shooting yöntemiyle çözülerek, enerji seviyeleri ve bu enerji seviyelerine karşılık gelen radyal dalga fonksiyonları belirlenmiştir.
In this study, the photoionization cross section of a hydrogenic impurity which is in a multi-layered quantum dot has been calculated. For this purpose, engaged (core-shell-well-shell) spherical GaAs/AlGaAs quantum dot which has contained on-center impurity has been considered. The binding energy and the photoionization cross section have been studied as a function of core radius R1, barrier thickness R2 and well width R3. In addition, variation of photoionization cross section with the normalized photon energy has been investigated. The electronic structure calculation has been performed by finite difference method in effective mass approximation. The energy levels and corresponding wave functions have been determined by these finite difference equations solving with shooting method.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fotoiyonlaşma, Photoionization, Kuantum noktaları, Quantum dots

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tek, F. (2010). Çok tabakalı kuantum nokta yapılarda fotoiyonlaşma tesir kesitinin hesaplanması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.