Gi?ri?şi?mci? Özelli?kler ve Gi?ri?şi?mci?li?k Türü Terci?hi? Üzeri?nde Ebeveyn Etki?si?: Mehmet Aki?f Ersoy Üni?versi?tesi? Araştırması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Girişimcilik süreci karmaşık olmakla beraber, girişimci kavramı da çok farklı türden insanları kapsamaktadır. Bu nedenle girişimciler türler ve alt gruplar içinde sınıflandırılmaya çalışılmaktadır. Girişimcilik literatüründe birçok araştırmacı farklı girişimci türleri öne sürerken bir girişimcinin sahip olması gereken ortak özelliklerden bahsetmektedirler. Çalışma bu noktadan hareketle, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Veterinerlik ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin girişimcilik türü tercihlerinin oluşması ve sahip oldukları girişimci özellikler üzerinde aile faktörünün etkisini araştırmaktadır. Araştırma sonucunda, anne ve babaların demografik özelliklerinin ve telkinlerinin çocukların girişimci özelliklere sahip olması ve girişimci türü tercihinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Girişimcilik, Girişimcilik Türleri, Aile Faktörü

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1-2

Künye

İbicioğlu, H., Özdaşlı, K., Alpraslan, A. M., (2009). Gi̇ri̇şi̇mci̇ Özelli̇kler ve Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Türü Terci̇hi̇ Üzeri̇nde Ebeveyn Etki̇si̇: Mehmet Aki̇f Ersoy Üni̇versi̇tesi̇ Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 12(1-2), 521-538.