İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi ders ve öğretmen kılavuz kitaplarının ders kitabı inceleme kriterlerine göre değerlendirilmesi (Muğla il örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Muğla ili ve ilçelerinde 2009?2010 öğretim yılında ilköğretim okullarında okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders ve öğretmen kılavuz kılavuz kitaplarının değerlendirilmesi konu edilmiştir. Çalışmamız dört bölüm, sonuç ve öneriler kısmından oluşmaktadır. Birinci (giriş) bölümde amacın belirlenmesi, konunun sınırlandırılması ve araştırma metotlarına değinilmiştir. İkinci bölümde ise ders ve öğretmen kılavuz kitaplarının eğitimdeki yeri ve önemi, dersin tarihi gelişimi, kapsamı, dersin işleniş yöntem ve metotları ile ilköğretim okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin işlenişinde kullanılabilecek araç- gereçler hakkında bilgiler yer almaktadır. Üçüncü bölümde, Muğla İli ilköğretim okullarında 2009?2010 öğretim yılında okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarının, dördüncü bölümde, öğretmen kılavuz kitaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Çalışmamızın sonuç ve öneriler bölümünde ise değerlendirilen veriler etrafında mevcut durum tespit edilmiş ve bazı öneriler sunulmuştur.
In this study, and district of Muğla Province in the 2009-2010 academic year, elementary school classes taught in Religious Culture and Moral Knowledge of guide books and teacher guides have been evaluating. Our study of four sections, consists of conclusions and recommendations section. The first (input) section aims at determining, subject to the limitations and research methods are discussed. In the second part of the course and teacher guide books place in education, the course of historical development, scope and course teaching method and with methods in primary schools Religion and Ethics courses teaching can be used for tools and information are included. In the third section, Mugla Province, taught in primary schools in the 2009-2010 academic year, school textbooks, Religion and Ethics, in the fourth section, teacher's guide books are examined and evaluated. In our study results and recommendations of the evaluation of data around the current situation were identified and some suggestions are presented.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ahlak bilgisi, Moral knowledge, Ders kitapları, Textbooks, Dini yayınlar, Religious publication

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şahin, K. (2010). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi ders ve öğretmen kılavuz kitaplarının ders kitabı inceleme kriterlerine göre değerlendirilmesi (Muğla il örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.