Teaching vocabulary through anecdotes

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma öğrencilerin kelime öğrenimindeki performanslarının ilerletilmesinde fıkraların önemini saptamayı amaçlamaktadır. Kelime öğrenimindeki yeni stratejilerin gerekliliğinin gözlenmesinin üzerine bu çalışmanın yazarı kelime öğretiminde fıkralar üzerine Ooaklanmıştır. Akdeniz Üniversitesindeki hazırlık sınıflarında öğrenciler özellikle de okuma aktiviteleri sırasında birçok bilinmeyen kelime ile karşılaşırlar. Bu tür durumlarda öğrenciler ya sözlük kullanmakta ya da öğretmenlerinden kelimeleri çevirmelerini istemektedirler. Bu iki çözüm de geçici ve kısa vadeli olduğu için bu tezin yazarı oldukça çok motive edici ve etkili bir yöntem olan kelime öğretiminde fıkraları kullanarak bu probleme çözüm bulmaya çalışmıştır. İlk bölümün amacı problemin belirtilmesidir. Bu bölümde çalışmanın anlaşılması için gerekli bilgiler, problem, amaç ve çalışmanın kapsam ve sınırlılıkları verilmiştir. Öğrencilerin kelime öğreniminde karşılaştıkları problemler saptanmış ve bazı muhtemel düzeltme önerileri verilmiştir. Bu bölümün sonu olan Kapsam Ve Sınırlılıklar, Akdeniz Üniversitesindeki hazırlık sınıfı öğrencilerinin kelime öğreniminde karşılaştıkları engelleri belirmiştir. İkinci bölüm, teorik bilgiler, kelimenin tanımı, kelime öğretim teknikleri, kelime öğretiminin önemi, fıkraların tanımı ve fıkraların kelime öğretimindeki yerini içeren çalışmayla ilgili teorik bilgileri içerir. Üçüncü bölüm araçları, veri toplama süreci ve deney ve kontrol gruplarının tanımlarını içeren metodolojiyi içerir. Dördüncü bölümde veri analizi, sunulmuştur ve son bölümde de araştırma bulgularını içeren sonuç sunulmuştur.
This study aims at finding the role of anecdotes in the improvement of the performance of the students in vocabulary learning.After having observed a need to develop the vocabulary learning strategies of the language learners,the writer of this dissertation has focused on anecdotes in vocabulary teaching. In preparatory classes at Akdeniz University, students freguently come across unknown words especially when they are reading.In such situations they either use a dictionary or ask their teachers for the translation of the words. These two solutions are temporary and short-term for the writer of this thesis so she has tried to find a solution to that problem by using anecdotes in vocabulary teaching which is a motivating and effective way. The purpose of the first chapter is to state the problem.In this part background to the study, the problem, the aim and the scope and the limitations of the study are displayed.The main problems that the students encounter in vocabulary learning have been diagnosed and then the possible remedies have been given.The last part of this chapter ‘scope and limitations’ represent the various obstacles that the students of the preparatory classes at Akdeniz University come across while learning English vocabulary. The second chapter provides the theoretical backround and the relevant literature to the study including definition of vocabulary, and teaching vocabulary techniques, the importance of teaching vocabulary, definition of anecdotes and the importance of anecdotes in vocabulary teaching. The third chapter includes the methodology including instruments, data collection procedure and definitions of experimental group and control group. In the forth chapter data analysis is presented and in the last chapter the results and the conclusions are presented according to research findings.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Vocabulary, Vocabulary teaching, Anecdotes, Kelime öğretimi, Kelime, Fıkralar

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yalçın, A. T. (2009). Teaching vocabulary through anecdotes. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.