Anti-mülleriane hormone in men and its importance at clinical applications

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde fetal gonad gelişiminin intrauterin dönem boyunca birçok faktör tarafından etkilendiği bilinmektedir. Erkek embriyolarda, cinsiyet farklılaşması üç hormon tarafından sağlanmaktadır. Bunlar; anti-müllerian hormonu (AMH), testosteron ve insülin-like 3’tür. AMH üretiminin az veya hiç olmaması infertilite veya ürolojik bozukluklara neden olabilir. Son zamanlarda AMH pediyatrik ve ürolojik vakaların erken tespitinde belirteç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojik gelişmeyle beraber AMH gen/reseptör mutasyonlarının tanımlanması ve AMH reseptörlerinin vücudun farklı bölgelerinde belirlenmesi gibi nedenlerden dolayı kliniksel değerlendirmelerde öneminin daha da artacağı söylenebilir.
Today, it is well known that development of fetal gonads in intrauterine period can be affected by many factors. Male fetus sexual differentiation were provided from three hormone; anti-mülleriane hormone (AMH), testosterone and insülin-like 3. Less or any production of AMH can cause to infertility or urological dysfunctions. Nowadays AMH has been used a marker in the early diagnosis of some diseases such as pediatric and urological defect. The importance of clinical evaluation of AMH will be increase as a result of ongoing technologic improvement such as identification of AMH gene/receptor mutation and determination of AMH receptors in different parts of the body.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Journal of Clinical and Analytical Medicine

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

2

Künye