Şekil ve muhteva yönünden el-Mu'allakatu's-Seb'

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Arap Edebiyatı denildiği zaman akla ilk gelen Arap şiiridir. Arap şiirinin mihveri de el-Mu'allakatu's-Seb' şiirleridir. Bu çalışmada Muallaka şiirlerini şekil ve muhteva olarak iki ana bölümde inceledik. Şekil yönünden kasidenin yapısı, edebi sanatları ve edebi tasvirleri; muhteva yönünden de gazel, fahr, medih, hamase, itab ve hikmeti ele aldık. Konunun bağlamını güçlendirmek için de Muallaka şairleri, İmru'ul-Kays, Zuheyr b. Ebi Sulma, Lebid b. Rabia, Tarafe b. el-Abd, Amr b. Kulsum, Antere b. Şeddad ve el-Haris b. Hillize'nin hayatlarını, sosyal yaşamlarını, şiirlerine sinen psikolojik durumlarından kesitler sunarak şiirlere daha iyi nüfuz edilmesini sağlamaya çalıştık.
When saying the Arabic literature, the first thing come to mind is Arabic poem. The axis of the Arabic poet is Al Muallaqat as-Sab [The Seven Suspended Odes]. In this study, we examined the poems of Muallaqat into two main parts; form and content. We have discussed the structure of eulogy, literal arts and literal descriptions in terms of their form and, the ode, pride, heroism, reprehension and wisdom in terms of their contents. To support the content of topic, we attempted to present the lives and social lives and Imruu-l Qays, Zuhey b. Ebi Sulma, Lebid b. Rabia, Tarafe b. el-Abd, Amr b Kulsum Antere b. Şeddad and El-Haris b Hillize by presenting some sections from psychological condition permeating into their poems in order to get their best penetration .

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Arap şiiri, Arabic poetry, Cahiliye Dönemi, Jahiliyye Period, Kaside, Eagle, Şiir, Poem

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Eminoğlu, A. (2010). [Pdf dosyası] Şekil ve muhteva yönünden el-Mu'allakatu's-Seb'. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.