Hümik maddelerin bazı biyokimyasal kaynaklardan ekstraksiyonu ve akış enjeksiyon sistemleriyle tayin metotlarının geliştirilmesi

dc.contributor.advisorKara, Hüseyin
dc.contributor.authorTarhan, İsmail
dc.date.accessioned2015-01-16T13:19:14Z
dc.date.available2015-01-16T13:19:14Z
dc.date.issued2011-12-27
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractSunulan bu çalışmada, bazı biyokimyasal kaynaklardan hümik maddelerin (HM) eldesi için yüksek verimli bir ekstraksiyonu metodu oluşturulmuş, bu kaynakların hümik madde içeriği tespit edilmeye çalışılmış ve hümik asitlerin (HA) miktarının tayini için standart metotlara alternatif olması beklenilen yeni bir akış enjeksiyon metodu (FIA) geliştirilmiştir. Hümik maddelerin ekstraksiyonu için farklı ekstraksiyon metotları denenmiş ve en yüksek hümik madde verimi, HNO3 ön yükseltgemeli KOH ekstraksiyon metodundan elde edilmiştir. Hümik asitlerin miktar tayini için HPLC sistemi modifiye edilerek kemometrik yaklaşımlarla yeni, hızlı, hassas ve seçici bir akış enjeksiyon metodu geliştirilmiştir. Yüzey grafikleri kullanılarak, kısmi faktöriyel tasarım ile sistemin numune hacmi, sıcaklık, hareketli fazın akış hızı ve pH gibi parametrelerinin optimum değerleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Cevap değeri olarak kullanılan regresyon katsayılarına (R2) ve normal dağılım grafiklerine göre parametreler içerisinde en anlamlı etkiyi akış hızının yaptığı belirlenmiştir. Önerilen FIA metodu, sahip olduğu geniş kalibrasyon aralığı ile (0-2000 mg/L) daha az seyreltme işlemine ihtiyaç duymakta, farklı konsantrasyonlara sahip hümik asit numunelerini tayin edebilmekte ve saatte 60 analiz yapabilmektedir. Tayin limiti (LOD) ve ölçüm limiti (LOQ) sırasıyla 9,18 g/mL ve 30,6 g/mL olarak tespit edilmiştir. FIA metodu ile hümik asitlerin tayininde kullanılan standart spektrofotometrik metot sonuçları arasında mükemmel bir uyum tespit edilmiştir. Önerilen FIA metodu, hümik asitlerin sürekli ve otomatik miktar tayini için çok kolay, hızlı ve uygulanabilir bir metot olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study, a highly efficient extraction method was created in order to obtain humic substances (HS) from some biochemical sources, Humic matter content of these sources was attempted to identify and new flow injection analysis (FIA) methods expected to be an alternative to standard methods have been developed for quantification of humic acids (HAs). For extraction of HA, different extraction methods were tested and the highest yield of humic substances is determined by the pre-oxidation HNO3-KOH extraction method. For HA analysis, a new, rapid, sensitive and specific flow injection analysis (FIA) method for quantification of HA was developed within the framework of chemometric approach by modifying HPLC system. Fractional factorial design (FFD) was used to determine the optimum values of system parameters such as sample amount, temperature, flow rate and pH value of mobile phase using response surface methodology (RSM). Among these parameters, the flow rate was found to be the most effective with respect to the normal distribution graphs and correlation coefficient (R2) values was used as a response in this evaluation. The proposed FIA method needs less dilution process, able to determine HA samples which are different concentration and allows to determine of 60 samples per hour with linear calibration curve over a wide range (0-2000 mg L-1). The limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) were calculated as 9,18 mg L-1 and 30,6, respectively. Excellent agreement between the results of the proposed method and spectrophotometric method general used for HAs determination was obtained. It was found that the proposed FIA method very simple, fast and suitable for automatic and continuous HA quantification analysis.en_US
dc.identifier.citationTarhan, İ. (2011). Hümik maddelerin bazı biyokimyasal kaynaklardan ekstraksiyonu ve akış enjeksiyon sistemleriyle tayin metotlarının geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/1399
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectAkış enjeksiyon analizien_US
dc.subjectEkstraksiyonen_US
dc.subjectHümik asiten_US
dc.subjectHümik maddeleren_US
dc.subjectKemometrien_US
dc.subjectOptimizasyonen_US
dc.subjectYükseltgenmeen_US
dc.subjectValidasyonen_US
dc.subjectChemometricsen_US
dc.subjectExtractionen_US
dc.subjectFlow injection analysisen_US
dc.subjectHumic substancesen_US
dc.subjectOptimizationen_US
dc.subjectOxidationen_US
dc.subjectValidationen_US
dc.titleHümik maddelerin bazı biyokimyasal kaynaklardan ekstraksiyonu ve akış enjeksiyon sistemleriyle tayin metotlarının geliştirilmesien_US
dc.title.alternativeExtractions of humic substances from some biochemical resources and to improve determination methods by flow injection systemsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
302537_removed.pdf
Boyut:
2.38 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
İsmail Tarhan
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: