Türk sinemasında dindar insan tipolojisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma Türk Sinemasında sıkça yer verilen tiplemelerden biri olan dindar insan tipinin oluşumunu ve Türk Sinemasının 1960 ile 2010 yılları arasını kapsayan dönemde söz konusu tipin uğradığı değişim ve dönüşümü ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma, giriş kısmı hariç iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın giriş bölümünde, temel kavramlar üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde Türk Sineması tarihi ve Türk Sinemasında etkili olan akımlar ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Türk Sinemasının 1960 ile 2010 yılları arasındaki dönemini kapsayan örneklerden konuya uygun olarak seçilen yirmi beş filmin çözümlemesi yapılarak bulgular ortaya konulmuştur.
This resarch is intended to put forward the aim of formation of devout person who is frequently featured ın Turkısh cınema and the exchange and conversion of that devout person during the time of Turkısh cinema from the year of 1960 to 2010 The resarch is constituted of two chapters except for entrance chapter.The basic concepts are discussed ın the entrance chapter.The history of Turkısh cinema and the effective trends in Turkısh cinema are discussed in the first chapter. In the second chapter some findings are introduced about twentyfive films choosed which are suitable with the examples of Turkısh cinema include the years from 1960 to 2010

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Din psikolojisi, Religious psychology, Dindarlık, Religiousness, Türk sineması, Turkish cinema, İnsan tipi, Human type

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aksoy, A. (2010). Türk sinemasında dindar insan tipolojisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.