Kenan Hulusi Koray'ın Muhit dergisindeki nesir yazıları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kenan Hulusi Koray, kısa süren yaşamında roman, mensur şiir, fıkra, makale, röportaj, eleştiri türlerinde eserler vermekle birlikte hikâyeciliğiyle tanınmıştır. Birbirine zıt iki sanat anlayışının etkisiyle yazılmış hikâyeleri; tema çeşitliliği, zaman ve mekanın kullanımı, insana bakış, dil ve üslûba gösterdiği özen bakımından dikkat çeker. İlk hikâyelerinde "sanat sanat için" anlayışıyla hareket eden Kenan Hulusi, üslûpçu bir yazar kimliğiyle karşımıza çıkar. "Sanat toplum için" anlayışıyla yazdığı ikinci dönem hikâyeleri ise yaşadığı dönemin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik hayatından izler taşır. Bu dönemde yazmış olduğu hikâyelerde sosyal gerçekçilik akımının etkisindedir. Ancak dönemin sosyal gerçekçi yazarlarından farklı olarak, ferdi ihmal etmez. Toplumsal meselelere, bireyi ilgilendirdiği ölçüde hikâyelerinde yer verir. Erken ölümü çabuk unutulmasına sebep olmuştur. Oysa Kenan Hulusi'nin unutulmayı hak etmeyen güzel hikâyeleri vardır. Türk hikâyesinin bugünkü noktasına gelmesinde Kenan Hulusi'nin önemli payı vardır.
Kenan Hulusi Koray, is not only known by his art of story telling but also his ovels,prose poems,anecdotes, articles, reports, criticisms in his short life. The stories ritten by the effect of two countradictory art comprehensions, attract attention with heme variety, time and the use of place, view to human being , and taking great care in language and form. Kenan Hulusi Koray, writing with the comprehension of "the art for art" in his first stories, appears as a stylist writer. In his second term stories which he wrote with the comprehension of "the art for society" he reflects his terms of social, political, cultural, economic life. He wrote in the effect of social reality trend, but as a writer different from the writers of his term, he doesn't neglect the individual. He gives importance to social problems as long as it relates the individual. His early death caused him to be forgotten. But Kenan Hulusi Koray's works do not deserve to be forgotten. He had an important role in the development of modern Turkish Story.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kenan Hulusi Koray, Muhit Dergisi, Muhit Magazine, Edebi metinler, Literary texts

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sezer, F. (2012). Kenan Hulusi Koray'ın Muhit dergisindeki nesir yazıları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.