Polyporus squamosus (Huds.) Fr. OBCC 5003 suşu ile biyokütle üretimi üzerine çalışmalar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Fındıksuyu Köyü’ nden (Geyve-Sakarya) toplanarak dikaryotik misel formunda izole edilen Polyporus squamosus OBCC 5003 suşunun misel gelişimi üzerine farklı sıcaklık ve pH değerleri ile besiyeri içeriğinin etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda 8 farklı inkübasyon sıcaklığı (10–45 °C) ve 9 farklı pH derecesi (4.0-8.0) arasından en iyi misel gelişimi gözlenen sıcaklık ve pH değerleri 30 °C ve 5 olarak belirlenmiştir. Besin tercihinin belirlenmesi amacı ile P. squamosus OBCC 5003 suşu 14 farklı besiyerinde büyütülerek günlük misel gelişim değerleri (koloni çapı ve büyüme hızı) belirlenmiştir. En yüksek gelişim hızı, 35,48 mm/gün değeri ile glukoz malt yeast agar besin ortamında belirlenmiştir. Elde edilen veriler P. squamosus OBCC 5003 suşunun biyoreaktör sisteminde derin kültür yöntemi ile büyütülmesi amacı ile kullanılmış ve organizmanın büyüme parametreleri (biyokütle üretimi ve substrat tüketimi) belirlenmiştir.
In this study, the effects of different temperature, pH and media on mycelium development of Polyporus squamosus OBCC 5003 strain was investigated. Temperature of 30C and pH 5 were selected among 8 incubation temperature (10-45 C) and 9 pH (4.0-8.0) values for maximum mycelial growth of the strain. The colony diameter and mycelial growth rate of Polyporus squamosus OBCC 5003 strain were determined on 14 different growth media, daily. The highest mycelial growth rate was recorded as 35.48 mm/day on glucose malt yeast medium. The obtained data were used for bioreactor scale production and for calculation of growth parameters (biomass production and substrate consumption) of P. squamosus OBCC 5003 strain.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Polyporus squamosus, Biyokütle, Biyoreaktör, Optimizasyon, Biomass, Bioreactor, Optimization

Kaynak

Mantar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

Künye

Özkan, C., Bahadır, A., Karaduman, A., Özbulut, N., Yamaç, M. (2011). Polyporus squamosus (Huds.) Fr. OBCC 5003 suşu ile biyokütle üretimi üzerine çalışmalar. Mantar Dergisi, 2, (1-2), 37-47. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mantar/issue/19449/207035