Kriz yönetimi ve turizm sektörüne etkileri: Belek bölgesindeki otel işletmelerine yönelik bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Otel işletmelerinin ve Tatil köylerinin yaşamlarını devam ettirmelerinde önemli bir konu haline gelen krizlerin önlenmesi veya en az zararla atlatılması için kriz yönetim stratejilerini sunmayı amaçlayan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde kuramsal görüşlere yer verilirken, üçüncü bölümde ilk iki bölümde savunulan kuramsal görüşlerin sınanmasına yönelik uygulama araştırmasına yer verilmiştir. Birinci bölümde kriz ve kriz yönetimi kavramları ile turizm işletmelerinde krize neden olabilecek etmenler, ikinci bölümde otel işletmelerinin ve Tatil köylerinin yönetim yapıları ile birlikte kriz öncesi ve kriz durumlarında uygulayacakları stratejiler incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, Türkiye'de faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerine ve Tatil köylerine yönelik anket uygulaması yer almaktadır. Bu uygulama çalışması ile turizm işletmelerinin kriz durumlarında uyguladıkları kriz yönetim stratejileri ve kriz yönetimi konusundaki düşünceleri araştırılmıştır. Aynı zamanda bu bölümde uygulama çalışmasının sonuçlan ve yapılan öneriler verilmiştir.
This study that aims at offering crisis management strategies' which becomes very important subject in the continuing of the lives of the hotel establishments and holiday village to prevent or to minimize crisis effects is formed of three chapters. The first two chapters have made theoretical analyses while the third chapter has a field study based on a survey. in the first chapter, not only the definitions of crisis and crisis management but also factors that may cause crisis in tourism establishments have been examined. in the second chapter, the management structures of hotel establishments and holiday village and also strategies which have been taken place pre-crisis and crisis period have been examined. in the third chapter, investigations made on fıve stars hotels and holiday village that have "A" license in Turkey are included. The aim of the field study is to investigate tourism establishments' strategies that put into practice in crisis period and opinions about crisis management. At the same time, the results of the field study and suggestions have been given in this chapter.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Konaklama işletmeleri, Occommodation enterprises, Kriz, Crisis, Kriz iletişimi, Crisis communication, Oteller, Hotels, Turizm, Tourism

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Topuz, Ç. (2009). Kriz yönetimi ve turizm sektörüne etkileri: Belek bölgesindeki otel işletmelerine yönelik bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.