Klasik RTK ve ağ-RTK yöntemlerinin karşılaştırılması

dc.contributor.advisorİnal, Cevat
dc.contributor.authorGündüz, Ahmet Mete
dc.date.accessioned2017-08-09T13:38:41Z
dc.date.available2017-08-09T13:38:41Z
dc.date.issued2013-07-16
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGünümüzde uzay jeodezisi ve uydu tekniklerinin hızlı gelişim ve değişimi ile birlikte, dünyanın pek çok farklı bölgesinde değişik amaçlarla kurulan sabit GPS/GNSS(Global Positioning System/Global Navigation Satellite System) istasyonları ve bu istasyonlardan elde edilen sürekli ve güncel verilerle oluşturulan ağlar haritacılık sektörü ve mühendislik ölçmeleri açısından önemli bir gelişme sağlamıştır. Uydularla navigasyon 2000?li yılların başından itibaren özellikle ticari, havacılık ve deniz ulaşımında güvenlik ve etkinlik vaat eden bir sistem olmuştur. GNSS teknolojisinin yoğun kullanımı, yüksek doğruluk ve duyarlıklı olarak gerçek zamanlı konum belirleme ihtiyacını doğurmuş ve bunun sonucu olarak öncelikle Standart (klasik)- RTK(Real Time Kinematic) tekniği, ardından da Ağ-RTK (Network RTK) tekniği geliştirilmiştir. Günümüzde birçok ülkede Ağ-RTK tekniği olan sürekli gözlem yapan sabit GPS/GNSS istasyonları ağları (CORS - Continuously Operating Reference Station) bulunmaktadır. Ülkemizde de Mayıs 2009?da faaliyete geçen, 146 istasyondan oluşan (KKTC(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)?de 4 adet dahil) ve tüm ülkeyi kapsayan TUSAGA-Aktif (CORS-TR) (Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağı ? Aktif) sistemi ile İstanbul ilini kapsayan, 8 istasyondan oluşan ve Kasım 2008 itibariyle çalışır hale getirilen İSKİ-UKBS (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ? Uydudan Konum Belirleme Sistemi) adı verilen biri ulusal ölçekte, diğeri yerel ölçekte olan iki farklı GNSS-CORS ağı mevcuttur. Bu çalışmada gerçek zamanlı konum bilgisini son derece hızlı ve cm mertebesinde türetebilen klasik RTK ve Ağ-RTK ölçme yöntemleriyle ilgili detaylı açıklamalar yapılarak, Klasik RTK yönteminde gezici alıcının sabit(referans) istasyonuna olan uzaklığının konum doğruluğuna etkisi araştırılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 10 km. çapındaki çalışma alanı içinde Klasik RTK yönteminde gezici alıcının sabit(referans) istasyonuna olan uzaklığının konum doğruluğuna etkisi olmadığı, sonuçların doğruluğuna daha çok çalışma alanının çevresinde bulunan engellerin(bina, hava alanı, üst geçit vb.) etki ettiği görülmüştür. Ayrıca Klasik RTK yöntemi ile yapılan ölçülerin Ağ-RTK yöntemiyle yapılan ölçülerle uyumlu olduğu, dolayısıyla günlük hayatta CORS yöntemi sayesinde tek alet kullanarak ölçüm yapmanın yeterli olacağı kanısına varılmıştır.en_US
dc.description.abstractToday, with quick development and changing of space geodesy and satellite tecniques, constant GPS/GNSS stations that built for different purposes and the network that produced with permanent and current data from that station are provided important data in terms of the sector of mapping and engineering measurement. Navigation with satellites is a system that promise security effiency at especially the transportation of commercial, flying and seaway since early 2000?s. The intensive usage of GNSS technology created the need of real time positioning as high accuracy and sensitivity and as a result of this situation, firstly Classic RTK tecnique and than Network RTK tecnique are improved. Today, many country have continiously observing GPS/GNSS referance station that has Network RTK tecnique. In our country, there are two different GNSS-CORS network system that one of them is national scale and the other one is local scale. The national network system which name is TUSAGA-Aktif(CORS-TR) started working at May 2009 and has 146 station(4 station in KKTC included) and the local network which name is İSKİ-UKBS started working at November 2008 and has 8 station. In this study, it was given detailed information about Classic RTK and Network RTK which can produce location infornation too fast and cm degree and it was told an application which analysis the affect of distance between rover and referance receiver to location accuracy. As a result of this analysis, it was seen in Classic RTK method, the distance between Rover and reference receiver doesn?t affect to location accuracy in application area which has 10 km radius, but it mostly affect the object in application area (e.g. buildings, airport, overpass way etc.) to result?s accuracy. Furhermore it was seen that Classic RTK measurement are compatible with Network RTK measurement. Because of this situation it was understood that it is enought to work with single GNSS receiver by using CORS method in worakday life.en_US
dc.identifier.citationGündüz, A. M. (2013). Klasik RTK ve ağ-RTK yöntemlerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/5732
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectAğ-RTKen_US
dc.subjectNetwork RTKen_US
dc.subjectCORS-TRen_US
dc.subjectGZK-GPSen_US
dc.subjectRTK GPSen_US
dc.titleKlasik RTK ve ağ-RTK yöntemlerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparision of classic RTK and network-RTK methodsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Ahmet Mete Gündüz.pdf
Boyut:
4.43 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: