Üç parametreli dagum dağılımının özellikleri ve parametrelerinin tahmin edilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

9999

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

In this thesis, it is considered the subject of comparison of maximum likelihood and approximate bayes estimators under different loss functions for unknown parameters of Dagum distribution with three parameters and a new statistical distribution called as Exponentiated generalized Log-Dagum distribution is suggested. Approximate bayes estimates for three parameters of dagum distribution under squared, general entropy and Linex loss functions is obtained with Tierney-Kadane approximation. The risks of Maximum likelihood and approximate bayes estimators are compared with a Monte Carlo simulation study. Real data analysis for Dagum distribution is presented. In this thesis, a new distribution with five parameters called as Exponentiated Log-Dagum distribution is introduced and the some statistical properties such as quantile function, moments, moment generating function, skewness and kurtosis coefficients of this new distribution are derived. Maximum likelihood estimators and least square estimators for unknown parameters of this distribution are obtained. A Monte Carlo simulation study is also performed to compare the performances of this estimators in terms of Mean squared error and bias. Finally, a real data application for this new distribution is presented.
Bu tez çalışmasında, üç parametreli Dagum dağılımının bilinmeyen parametreleri için en çok olabilirlik ve yaklaşık bayes tahmin edicilerinin karşılaştırılması konusu incelenmiştir ve üstelleştirilmiş genelleştirilmiş Log-Dagum isimli yeni bir istatistiksel dağılım tanıtılmıştır. Dagum dağılımının parametreleri için karesel, genel entropi ve linex kayıp fonksiyonları altında yaklaşık bayes tahminleri Tierney-Kadane yaklaşımı ile elde edilmiş ve Dagum dağılımının en çok olabilirlik ve yaklaşık bayes tahmin edicilerinin riskleri bir Monte Karlo simülasyon çalışması ile karşılaştırılmıştır. Bu dağılım için gerçek veri analizine yer verilmiştir. Ayrıca bu tezde, üstelleştirilmiş Log-Dagum isimli beş parametreli yeni bir dağılım tanıtılmış ve bu yeni dağılımın bazı dağılımsal özellikleri incelenmiştir. Bu dağılımın parametreleri için en çok olabilirlik ve en küçük kareler tahmin edicileri elde edilmiştir. Üstelik, bu tahmin edicilerin performanslarını yan ve hata kareler ortalaması bakımından karşılaştırmak için bir Monte Karlo simülasyon çalışması yapılmıştır. Son olarak bu yeni dağılım için gerçek veri analizi yapılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bayes tahmini, Dagum dağılımı, Hata kareler ortalaması, Karesel kayıp fonksiyonu, Tierney-Kadane yaklaşımı, Üstelleştirilmiş Log-Dagum dağılımı, Bayes estimation, Dagum distribution, Mean squared error, Squared loss function, Tierney-kadane approximation, Exponentiated Log-Dagum distribution

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çokbarlı, M. (2018). Üç parametreli dagum dağılımının özellikleri ve parametrelerinin tahmin edilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.