Yerel basında ideolojik söylem (1919?1920 Konya basını örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Millî Mücadele Dönemi Konya gazetelerinden İbret, İntibah ve Öğüd gazeteleri incelenmiştir. Söz konusu gazetelerin, geliştirdikleri söylemlerin çözümlenmesi ile ideolojik yapıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna göre; gazeteler Millî Mücadele Dönemi'nde toplumu kendi fikirleri etrafında toplamak adına milliyetçi, siyasî ve dinî söylemler geliştirmişlerdir. Gazetelerin, bu söylemleri nasıl kullandıkları, söylem analizi metodu kullanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde söz konusu gazetelerin söylemlerinin, savaş gibi olağanüstü bir durumda bile ideolojilerine taraftar bulmaya yönelik olduğu saptanmıştır. Gazetelerin bu tavrı, ideolojilerin açık bir biçimde gazete metinlerine yansımasının nasıl olduğunu göstermiştir.
In this study, İbret, İntibah and Öğüd newspapers published in Konya in the National Struggle Period were analyzed. The discourses developed by these newspapers were analyzed to reveal their ideological natures. Concordantly, the newspapers developed nationalist, political and religious discourses to bring people together around their ideas in the National Struggle Period. Discourse analysis method was used to find out how the newspapers used these discourses. As a result of study, it was found out that the discourses of the newspapers were intended to recruit people to their ideologies in an extraordinary situation like war. This attitude of newspapers indicated how ideologies were obviously reflected in newspaper texts.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Konya press, Milli Mücadele, National Struggle, Söylem

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İşliyen, M. (2010). Yerel basında ideolojik söylem (1919?1920 Konya basını örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.