Çeşitli organik moleküllerin çizgisel kutupluluk ve birinci yüksek kutupluluklarının deneysel teknikler ve ab-initio kuantum mekaniksel yöntemlerle araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-04-14

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu yüksek lisans tez çalışmasında, çeşitli organik moleküller tasarlanmıştır. Araştırılan moleküllerin elektrik dipol momentleri, çizgisel kutuplulukları ve birinci yüksek kutuplulukları ab-initio kuantum mekaniksel metodlar kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda bulunan sıfırdan farklı elektrik dipol moment değerleri, araştırılan bileşiklerin kutuplu yapıda olduklarını ortaya çıkarmıştır. Moleküler orbital hesaplamalar ile çalışılan bileşiklerin mikroskobik ikinci-mertebe çizgisel olmayan optik davranışlarını ifade eden sıfırdan farklı yüksek kutupluluklara sahip oldukları gösterilmiştir.
In this MS thesis study, various organic molecules have been designed. The electric dipole moments, linear polarizability and first hyperpolarizability tensorial components of all the investigated molecules have been calculated using ab-initio quantum mechanical methods. The computational results revealed that the investigated compounds have polar structures due to nonzero electric dipole moment values. It has been shown by the ab-initio molecular orbital calculations that the studied compounds have nonzero hyperpolarizabilities, indicating microscopic second-order nonlinear optical behavior.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çizgisel olmayan optik, Çizgisel kutupluluk, Birinci yüksek kutupluluk, Elektrik dipol moment, Ab-initio hesaplamalar, Nonlinear optic, Linear polarizability, First hyperpolarizability, Electric dipole moment, Ab-initio calculations

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kahraman, N. (2010). Çeşitli organik moleküllerin çizgisel kutupluluk ve birinci yüksek kutupluluklarının deneysel teknikler ve ab-initio kuantum mekaniksel yöntemlerle araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.