Şeyhülislam Mûsâ Kâzım Efendi Tarafından Tercüme Edilen “Tahkîk-i Vahdet-i Vücûd Risâlesine Dâ’ir”Adlı Eser

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Vahdet-i vücûd İslam düşüncesinin en tartışmalı konularından biridir. Bu nedenle konuyla ilgili birçok risale yazılmıştır. Son dönemin önemli bir İslam düşünürü olan Mûsâ Kâzım Efendi de bu konuda bir eser yazmak istemiş fakat 950/1543 yılında Cemâleddîn Muhammed Nûri Efendi tarafından Arapça olarak yazılan bu önemli Risâle’yi görünce bundan vazgeçerek eseri tercüme etmeye karar vermiştir. Risâle, Türkçeye yapılan bir çeviri olmasına rağmen dili oldukça ağırdır.
Vahdet-i vucud is one of the the most controversial issues of the Islamic thought. Thus, many booklets related to this issue were written. Musa Kazim Efendi, who was a significant person of the last era, had wanted to write a work about this issue, but he gave up when he saw this Risale which was written by Cemaleddin Muhammed Nuri Efendi in 950/1543 in Arabic and decided to translate this booklet into Turkish. Although it is translated work, Risale’s language is quite cumbersome.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

30

Künye