Konya yöresi yerel populasyonlarından seçilen ekmeklik buğday hatlarının sulu ve kuru koşullarda verim, kalite ve agronomik özelliklerinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, Konya Yöresi yerel populasyonlarından seçilen 20 yerel ekmeklik buğday hattı, kuru ve sulu koşullarda, 10 tescilli ekmeklik buğday çeşidi ile karşılaştırılarak verim, kalite ve agronomik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2006-2007 yetişme sezonunda Konya şartlarında yürütülmüştür. Araştırma, ?5 x 6 eksik latis deneme desenine? göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Deneme sonucunda, genotiplerin ortalaması olarak kuru şartlarda elde edilen verim 124.5 kg/da olurken, sulu şartlarda 407.3 kg/da olmuştur. Kuru şartlarda yerel hatların dane verimi, tescilli çeşitlerden % 55.6 daha fazla bulunurken, sulu şartlarda ise tam tersine tescilli çeşitlerin dane verimi, yerel hatlardan % 15.5 daha fazla bulunmuştur. Araştırma sonucunda 56M, 136, 146, 109M, 163, 156 ve 114 nolu yerel hatlar ile birlikte Gerek-79 ve Demir-2000 çeşitleri, hem kuru şartlardaki verimleri hem de kalite ve kurağa dayanıklılık değerleri bakımından öne çıkan genotipler olmuşlardır. Bu genotipler ıslah çalışmalarında genetik kaynak olarak kullanılabilir, böylece muhafazaları da sağlanmış olur.
This study was conducted to determine with comparison yield, quality and agronomic characteristics of 20 local populations, selected from Konya Region, and 10 registered wheat cultivars in rainfed and irrigated conditions of Konya, during the 2006-2007 growing season. This study was designed in the 5 x 6 missing lattice experimental design with three replications. At the end of the experiment, mean yield of genotypes was found 124.5 kg/da in rainfed condition while it was 407.3 kg/da in irrigated condition. Local populations? grain yield was found % 55.6 more than registered varieties in rainfed condition, on the other hand registered varieties? grain yield was found % 15.5 more than local populations had in irrigated condition. According to the results of this study that 56M, 136, 146, 109M, 163, 156 and 114 numbers of local populations together with Gerek-79 and Demir-2000 varieties preceded about both the grain yield on rainfed condition and the quality and drought endurance values. These genotypes can be used on breeding programme as genetic source, so they are kept.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Buğday gluteni, Wheat gluten, Ziraat, Agriculture

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Partigöç, F. (2009). Konya yöresi yerel populasyonlarından seçilen ekmeklik buğday hatlarının sulu ve kuru koşullarda verim, kalite ve agronomik özelliklerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.