Hastane ve hastane dışı ortamlarda kullanılan bilgisayarların klavyelerinde mikrobiyal kolonizasyonun araştırılması

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bilgisayarlar, günlük yaşamda ve hastanelerde sağlık personeli tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma, hastane ve hastane dışında kullanılan bilgisayarların klavye ve "mouse"larında mikroorganizma kolonizasyonunu araştırmak amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya, Meram Tıp Fakültesi Hastane'sinde doktor ve hemşireler tarafından kullanılan 38 adet (Grup 1), Meram Tıp Fakültesi Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı'nda kullanılan 32 adet (Grup 2) ve Selçuk Üniversitesi'ne ait Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı'nda kullanılan 328 adet (Grup 3) olmak üzere toplam 398 bilgisayara ait klavye ve "mouse"lardan alınan örnekler dahil edilmiştir. Çalışmamızda bilgisayarların %96.7'sinin (n:385) koagülaz negatif stafilokoklar (KNS), %13.1'inin (n:52) gram-pozitif sporlu basiller ve %8.8'inin (n:35) korinebakteriler ile kolonize olduğu tespit edilmiş; bunları Candida spp. (%4.2), gram-negatif basiller (%1.7) [Acinetobacter spp. (n:4), Pseudomonas sp. (n:1), Klebsiella sp. (n:1), E.coli (n:1)], Staphylococcus aureus (%1.5) ve küfler (Penicillium, Aspergillus; %1.2) izlemiştir. Gruplar arasında KNS izolasyon oranı benzer (sırasıyla; %94,7, %93.7, %97.2) bulunmuş, ancak gram-negatif bakteri suşlarının hepsinin hastane (Grup 1) bilgisayarlarından (7/38; %18.4) izole edildiği dikkati çekmiştir. Stafilokok izolatlarının hiçbirisinde linezolid direncine rastlanmamış; sefoksitin duyarlılık oranları ise Grup 1, 2 ve 3 bilgisayarlardan izole edilen KNS suşlarında sırasıyla %26.2, %79.2 ve %91.3 olarak belirlenmiştir. S.aureus izolatları (n:6) İrasında da Grup 1 'e ait bir suş dışında hepsi sefoksitine duyarlıdır. Sonuç olarak, çalışmamızın ve diğer birçok yurtdışı çalışmanın verileri dikkate alındığında, hastanelerde yaygın olarak kullanılan bilgisayarların, nozokomiyal enfeksiyonların gelişiminde potent çapraz kontaminasyon kaynağı olacağı akıldan çıkarılmamalı; gerek bilgisayar donanımlarının sık olarak temizlenmesine, gerekse bilgisayar kullanımı sonrası el yıkama ve dezenfeksiyon kurallarına dikkat edilmesine özen gösterilmelidir.
Computers have been commonly used in daily life and at hospitals by medical staff. This study was carried out to search the microbial colonization of computer keyboards and mice used inside and outside hospital environments. Keyboards and mice samples from a total of 398 computers were included to the study, in which 38 were used by doctors and nurses in the hospital clinics (Group 1); 32 by the medical faculty students (Group 2), and 328 by university students (Group 3) in the computer laboratories of Selçuk University, Konya (located at middle Anatolia). Of the computers, 96.7% (n:385) have been found to be colonized by coagulase-negative staphylococci (CoNS), 13.1% (n:52) by gram-positive spore-forming bacilli and 8.8% (n:35) by corynebacteria; followed by Candida spp. (4.2%), gram-negative bacilli (1.7%) [Acinetobacter spp. (n:4), Pseudomonas sp. (n:1), Klebsiella sp. (n:1), E.coli (n:1)], Staphylococcus aureus (1.5%), and molds (Penicillium, Aspergillus; 1.2%). The isolation rates of CoNS were similar between the groups (94,7%, 93.7%, and 97.2%, respectively). However it was noted that all of the gram-negative bacterial isolates (7/38; 18.4%) were from the samples collected from hospital computers (Group 1). Susceptibility rates of CoNS isolates to cefoxitin were detected as 26.2% in Group 1, 79.2% in Group 2, and 91.3% in Group 3. Five out of six S.aureus strains were found susceptible to cefoxitin, except one isolated from a sample of Group 1. Linezolid resistance in both CoNS and S.aureus isolates were not determined in any groups. As a result, according to the data obtained from this study as well as from the other foreign studies, the computer keyboards and mice which are widely used in the hospital settings, are being the source of potential cross contamination in the development of nosocomial infections. Therefore the computers should be cleaned properly frequently and hand washing procedures and disinfection rules should be obeyed after the use of computers before handling the patients.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari, Mikrobiyoloji, Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Kaynak

Mikrobiyoloji Bülteni

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

42

Sayı

2

Künye