Değişik uçlu schiff bazlarının sentezi ve metal komplekslerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-11-26

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Schiff bazı ligandları ve bu ligandların Saloph metal kompleksleri sentezlendi. Sentezlenen ligand ve komplekslerin yapıları incelendi. Sentez kısmının ilk basamağında, ligandlar metanollü ortamda sentezlendi. Daha sonra N,N?-bis(o-hidroksibenziliden)-1,2-diaminobenzen' in (Saloph) bileşikleri ve bu bileşiklerin Fe(III) ve Cr(III) köprü kompleksleri , [{FeSaloph}2O], [{CrSaloph}2O], metanollü ortamda literatüre uygun olarak sentezlendi. Son basamakta, sentezlenen ligandlar ve bu köprü kompleksleri sırasıyla reaksiyona tabi tutularak yeni kompleksler; [Fe(Saloph)(4-(2- hidroksibenzilideamino) benzoikasit)], [Cr(Saloph)(4-(2- hidroksibenzilideamino) benzoik asit)] sentezlendi. Sentezlenen komplekslerin Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) metalleri ile reaksiyonları sonucu heteronükleer metal kompleksleri elde edildi. Elde edilen ligand ve metal komplekslerinin yapıları; Elementel Analiz, 1H-NMR Spektroskopisi, FT-IR Spektroskopisi ile aydınlatıldı.
Schiff base ligands and their Saloph metal complexes were synthesized. The structure of synthesis ligands and complexes has been investigated. After syntheses of the five ligands completed, N,N?-bis(o-hydroxybenzylidene)-1,2-diaminobenzene (Saloph) compounds and their Fe(III) and Cr(III) bridge complexes, [{FeSaloph}2O], [{CrSaloph}2O], were synthesized in accordance with the literature. At the last step, synthesized ligands and these bridge complexes were reacted in methanol medium under reflux and complexes; [Fe(Saloph)(4-(2-hydroxbenzylideneamino)benzoicacid)], [Cr(Saloph)(4-(2-hydroxbenzylideneamino)benzoicacid)] were synthesized. Heteronuclear metal complexes were optained with the reaction of synthesized complexes and Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) metals. Compounds were characterized by Elementel Analsis 1H-NMR and FT-IR Spectroscopy.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dendrimer, Heteronükleer, Heteronuclear, Schiff baz, Schiff base, Salen, Saloph

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kılıçaslan, H. (2013). Değişik uçlu schiff bazlarının sentezi ve metal komplekslerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.