Farklı yağ kaynaklarının broylerlerde performans, karkas özellikleri, bazı dokuların yağ asidi profili, plazma trigliserid ve kolesterol konsantrasyonuna etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-07-27

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, farklı yağ kaynakları içeren rasyonların broylerlerin performans, karkas özellikleri, bazı dokuların yağ asidi profili ile plazma trigliserit ve kolesterol konsantrasyonlarına etkisini tespit etmek maksadıyla yapılmıştır. Denemede toplam 640 adet cinsiyet ayrımı yapılmamış bir günlük yaştaki broyler civciv kullanılmıştır. Deneme; 0-3 hafta % 22 ham protein, 3000 kcal/kg ME içeren ve 4-6 hafta % 20 ham protein, 3200 kcal/kg ME içeren başlatma ve bitirme rasyonlarına dört farklı yağ kaynağı (Ayçiçek yağı, kanola yağı, iç yağ ve mix yağ) ilave edilerek 4 muamele grubunda 8 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Altı hafta süren deneme boyunca yem ve su ad libitum olarak verilmiştir Deneme sonu itibariyle; CA ve CAA bakımından grup ortalamaları arasındaki farklılıklar önemsiz, YT ve YYK içinse grup ortalamaları arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur. Muamelelerin TG, TK, HDL ve LDL değerlerine etkisi önemsiz olmuştur. Muamelelerin randıman ve kanat ağırlıklarına etkisi önemsiz olurken, karkas, boyun, but, göğüs + sırt ve abdominal yağ ağırlığına etkisi önemli olmuştur. Rasyona kanola yağı ilavesi omega-3 yağ asiti oranını artırmış ve n6 / n3 oranını arzu edilen seviyelere düşürmüştür. Rasyona mix yağ ilavesi karkasın en değerli parçası olan göğüs + but bölgesinde CLA oranını artırmıştır. Sonuç olarak, broyler rasyonlarına ürün kalitesi ve insan sağlığı açısından kanola yağı ve mix yağ ilave edilebilir.
This study was carried out to determine effects of diets containing four different fat sources on performance, carcass traits, fatty acid profile of some tissues and triglyceride and cholesterol concentrations of plasma of broilers. A total of 640 unsexed one-day-old broiler chicks were used in the experiment. The birds were randomly divided into four treatments. Each treatment consisted of 8 replications (20 birds/replicate). The chicks were fed diet containing 22% CP and 3000 kcal/kg ME for the 0-3 weeks period and 20% CP and 3200 kcal/kg ME for the 4-6 weeks period according to NRC (1994) recommendations. The diets were then supplemented with four different oil sources (sunflower oil, canola oil, tallow oil and mix oil). The study was lasted of 6 weeks. Feed and water were offered ad libitum throughout the experiment. In the end of experiment, the treatments were not significantly effect the BW and BWG, but the treatments were significantly effect the FI and FCR. There were no significant differences in triglyceride, cholesterol, HDL and LDL supplemental oil sources during experimental period. The treatments were not significantly effect percentage and wing weights but the treatments were not significantly the carcass, neck, breast + back and abdominal weights in the experiment. The addition of canola oil to diet significantly increased omega-3 fatty acid ratio and decreased n6 / n3 ratio. The CLA ratio in breast + back increased by additional mix oil sources. These data suggest that the mix and canola oil sources supplemented to diets for yield quality and human health of broilers.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Broyler, Kolesterol, Performans, Trigliserit, Yağ asidi profili, Yağ kaynağı, Broiler, Cholesterol, Performance, Triglyceride, Fatty acid profile, Oil sources

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tüzün, A. E. (2013). Farklı yağ kaynaklarının broylerlerde performans, karkas özellikleri, bazı dokuların yağ asidi profili, plazma trigliserid ve kolesterol konsantrasyonuna etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.