Sabahattin Engin'in oyunları üzerinde bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada çağdaş oyun yazarlarımızdan Sabahattin Engin'in hayatı çeşitli yönlerden tanıtılmaya çalışılmış, telif tiyatro eserleri konu, vaka, kişi kadrosu, yapı ve kompozisyon, zaman ve mekân açısından incelenip değerlendirilmiştir. Çalışmamızın giriş bölümünde tiyatronun dünyada doğuşundan kısaca bahsedildikten sonra Türk tiyatrosunun günümüze kadar olan gelişme süreci özetlenmiştir. Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Sabahattin Engin'in hayatı çeşitli yönlerden anlatılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde yazarın eserleri türlerine göre sınıflandırılmıştır. Üçüncü bölümde yazarın sanatı, sanat anlayışı, etkilendikleri ve etkiledikleri, tiyatro eserlerindeki dil ve üslup özellikleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde yazarın yayımlanmış yirmi tiyatro eseri konu, vaka, kişi kadrosu, yapı ve kompozisyon, zaman ve mekân özellikleri açısından incelenip değerlendirilmiştir. Her bir oyunun ?vaka? başlığı altında; oyunların özetleri, perdeler arası geçişler, oyunlarda olayların gelişmesi, gerilimlerle merak unsurunun çözümlenip çözümlenmediği imcelenmiştir. Oyunlarda perdelerin dağılımı, işlenen motifler, oyunların sahneye uygunluk dereceleri her bir oyunda ?yapı ve kompozisyon? başlığı altında ele alınmıştır.
In this study, one of our contemporary playwrights, Sabahattin Engin, and his life is tried to be introduced in different aspects. His published drama works are appreciated and examined in the sense of subject, plot, characters, structure and composition, time and place, language and the style of the writer. In the introduction part of our study, the emergence of theatre in the world is shortly mentioned and the improvement of Turkish theatre until today is summarized. This study consists of four chapters. In the first chapter, the life of Sabahattin Engin is tried to be expressed in different aspects. In the second chapter, the works of the playwright is classified according to their types. In the third chapter, his art, his understanding of art, the works he was influenced by and he influenced and the characteristics of his language and style are studied. In the fourth and the last chapter, his twenty published works are studied considering subject, plot, characters, structure and composition, time and place. The summaries of the plays, the transition between the acts, the development of the plot in the plays, whether the tension and the element of curiosity are solved are all studied under the title of ?plot? in each play. The distribution of the acts, the concepts, the appropriateness of the plays to the stage are analysed under the title of ?structure and composition.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

New Turkish literature, Yeni Türk edebiyatı, Turkish language and literature, Türk dili ve edebiyatı, Representations, Tiyatro oyunları, Game, Oyun, Sabahattin Engin, Biography, Biyografi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Dursunoğlu, B. (2010). Sabahattin Engin'in oyunları üzerinde bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.