Bazı Vicia L. türleri üzerine karyolojik çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Vicia cinsi Leguminosae familyasında yer alır ve Türkiye'de 64 tür, 22 alt tür ve 18 varyete ile temsil edilir. Bu araştırmada V. cracca L. subsp. stenopylla Vel., V. cracca L. subsp. atroviolacea Bornm., V. palaestina Boiss., V. pannonica Crantz. var. pannonica, V. sativa L. subsp. incisa (Bieb.) Arc. var. cordata (Wulfen ex Hoppe) Arc. ve V. canescens Lab. subsp. canescens türleri karyolojik olarak incelendi. V. palaestina'nın kromozom sayı ve morfolojisi ilk defa bu çalışmada saptandı ve 2n=12 olarak bulundu. Karyotip analizinde dört subterminal ve iki submedian kromozom belirlendi. V. pannonica var. pannonica'nın kromozom sayı ve morfolojisi ilk defa bu çalışmada saptandı ve 2n=12 olarak bulundu. Karyotip analizinde üç subterminal ve üç submetasentrik kromozom belirlendi. V. cracca subsp. atroviolacea' nin kromozom sayı ve morfolojisi ilk defa bu çalışmada saptandı ve 2n=24 olarak bulundu. Karyotip analizinde bir subterminal, altı submetasentrik ve beş metasentrik kromozom belirlendi. V. canescens subsp. canescens'in kromozom sayı ve morfolojisi ilk defa bu çalışmada saptandı ve 2n=10 olarak bulundu. Karyotip analizinde dört submetasentrik ve bir metasentrik kromozom belirlendi. V. cracca subsp. stenopylla' nın kromozom sayısı 2n=24 olarak bulundu. Karyotip analizinde yedi submetasentrik ve beş metasentrik kromozom belirlendi. V. sativa subsp. incisa var. cordata'nın kromozom sayısı 2n=10 olarak bulundu. Karyotip analizinde iki submetasentrik ve üç akrosentrik kromozom belirlendi.
The genus Vicia belonging to the family Leguminosae is represented 64 species, 22 subspecies and 18 variety in Turkey. In this research, V. cracca L. subsp. stenopylla Vel., V. cracca L. subsp. atroviolacea Bornm., V. palaestina Boiss., V. pannonica Crantz. var. pannonica, V. sativa L. subsp. incisa (Bieb.) Arc. var. cordata (Wulfen ex Hoppe) Arc. ve V. canescens Lab. subsp. canescens were investigated karyologically. The chromosome number of V. palaestina was counted for the first time and it was found to be 2n=12. In the karyotype 4st+2sm chromosome pairs were found. The chromosome number of V. pannonica var. pannonica was counted for the first time and it was found to be 2n=12. In the karyotype 3st+3sm chromosome pairs were found. The chromosome number of V. canescens subsp. canescens was counted for the first time and it was found to be 2n=10. In the karyotype m+4sm chromosome pairs were found. The chromosome number of V. cracca subsp. atroviolacea was counted for the first time and it was found to be 2n=24. In the karyotype 5m+6sm+1st chromosome pairs were found. The chromosome number of V. cracca subsp. stenopylla was found to be 2n=24. In the karyotype 5m+7sm chromosome pairs were found. The chromosome number of V. sativa subsp. incisa var. cordata was found to be 2n=10. In the karyotype 3a+2sm chromosome pairs were found.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Karyotip analiz, Karyotype analysis, Sitotaksonomi, Cytotaxonomy

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Öztürk, A. B. (2009). Bazı Vicia L. türleri üzerine karyolojik çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.