Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses (F?)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu araştırmada, Denizli x Leghorn F, ve F, populasyonlarının çıkım ağırlığı, büyüme ve verim dönemine ait canlı ağırlıkları, yumurta ağırlığı ve özgül ağırlıklarının belirlenmesi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntem: Temel populasyonda 10 Denizli horozu ve 30 Leghorn tavuk kullanılmıştır. İlk generasyonda (F?), 15 erkek, 68 dişi elde edilmiştir. İkinci generasyonda (F?) ise 475 erkek ve 451 dişi üzerinde 32 haftaya kadar canlı ağırlık ve yumurta verimleri incelenmiştir. Bulgular: F? populasyonunda dişiler yumurtaya girdikten sonra 180 günlük dönemde, yumurta sayıları ve yüzdeleri 99.61 adet ve %56.21 olarak bulundu. Çıkım ağırlıkları F, ve F, populasyonlarında sırası ile 40.94 ve 30.80 g olarak bulundu. Büyüme döneminde her iki generasyonda canlı ağırlıklar arasında önemli farklılıklar tespit edildi (p<0.001). Ayrıca ikinci generasyonda 32. hafta sonunda canlı ağırlıklar dişilerde 1814.60 g, erkeklerde ise 1900.00 g olarak ölçüldü (p<0.001). Ayni generasyonda yumurta ağırlığı ve özgül ağırlık değeri 47.81 g ve 1.08 olarak hesaplandı. Öneri: Yerli gen kaynağımız olan Denizli ırkının melezleme çalışmalarında kullanılabileceği, geliştirilmiş yumurtacı ve etçi ırklarla melezlemelerin ve bu verim yönleri bakımın dan Denizli ırkının daha detaylı çalışmalarla incelenmesine ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı.
Aim: This study was carried out to determine some production characteristics of F, and F, Denizli x Leghorn populations including hatching weight, growth performance, live weights of the growing period, egg gravity and egg weight. Material and Methods: Ten Denizli roosters and 30 Leghorn hens were used for generation of the base population. In the first generation (F), 15 males and 68 females were produced. A total of 475 males and 451 females were produced in the second generation (F?), and whose production data were evaluated based on the 32 weeks of periods. Results: In F? population, numbers and percentages of egg yield were found to be 99.61 and 56.21% in the first 180day period. Hatching weights were determined as 40.94 and 30.80 g in F, and F, generations, respectively. Significant differences were observed in weights of F, and F, animals at the growing period (p<0.001). In addition, the second generation live weights were measured as 1814.60 g in females and in 1900.00 g in males at the end of 32nd week (p<0.001). Egg weight and specific gravity values were calculated as 47.81 g and 1.08 respectively in the F, population. Conclusion: It was concluded that Denizli breed, a native genetic resource, seems to be suitable and candidate chicken breed for future hybridization studies. Furthermore, there is need for further detailed studies to evaluate Denizli crosses with layer or broiler breeds for this production characteristic.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Denizli, Leghorn, melez, büyüme, yumurta, cross, growth, egg

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

3

Künye

Ozsensoy, Y., Garip, M., Nizamlioglu, M., Kurar, E., Yilmaz, A., Caglayan, T., Dere, S., Bulut, Z., Kurtoglu, V., (2011). Growth and some Period Vield Characteristics of Denizli x Leghorn Crosses (F₂). Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 27 (3), 177-182.