Soğuk pres ve süper akışkan karbondioksit ekstraksiyon metodu ile elde edilen buğday ruşeym yağlarının fizikokimyasal özelliklerinin karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-05-02

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, soğuk pres ve süperkritik karbondioksit ekstraksiyon metodu ile elde edilen ruşeym yağlarının fizikokimyasal özelliklerini belirlemek için nem, serbest yağ asitleri, peroksit, iyot sayısı, sabunlaşmayan madde miktarı, sabunlaşma sayısı, yağ asidi kompozisyonu ve tokoferol analizleri yapılmıştır. Ruşeym hammaddesinden yağ elde etmek için uygulanan soğuk pres işlemi sonucunda maksimum yağ verimi % 1 bulunurken, yine yağ çıkarma metotlarından biri olan süperkritik karbondioksit işlemi sonucunda ise maksimum yağ verimi % 9 bulunmuştur. Ruşeym yağının tokoferol değerlerine bakıldığında, soğuk pres yöntemi ile elde edilen örneklerde ?-tokoferol ve ß-tokoferol içeriği sırasıyla % 50.60 ve 49.39 iken, süperkritik karbondioksit ekstraksiyonu ile elde edilen örneklerde bu değerler sırasıyla % 73.12 ve 26.83 olarak belirlenmiştir. Örneklerdeki dominant yağ asitleri ise palmitik, oleik ve linoleik asit olarak belirlenmiştir. Bu çalışma göstermiştir ki, her iki ekstraksiyon metodunda da çıkarılan yağlar arasındaki yağ asit kompozisyonları arasında çok farklılık bulunmaz iken, soğuk pres ile elde edilen ruşeym yağında ?-tokoferol miktarı daha yüksek olup, süperkritik karbondioksit ekstraksiyonu ile elde edilen ruşeym yağında ise ß-tokoferol daha yüksek bulunmuştur.
In this study, moisture content, free fatty acids, peroxide, iodine value, unsapaonifiable matter, saponification value, fatty acid composition and tocopherol contents were investigated with the aim of determining physicochemical properties of wheat germ oil obtained by SC-CO2 extraction and cold press technology. In consequence of cold pres technology which is used to obtain oil from wheat germ raw material, the maximum yield was found 1% while wheat germ oil yield with SC-CO2 extraction is another way for obtaining oil was detected 9%. When wheat germ oil investigated in terms of tocopherol content while ? and ß tocopherol content of samples obtained by cold pres technology were 50.60% and 49.39, these values of samples obtained by SC-CO2 extraction were 73.12% and 26.83 respectively. Major fatty acids of samples were determined as palmitic, oleic and linoleic acids. The study shown that, there was no differences between fatty acid compositions of oils obtained from two methods but ?-tocopherol content of samples by cold pres technologyis higher than SC-CO2 extraction samples and ß-tocopherol content of samples obtained from SC-CO2 extraction is higher than the other methods samples.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ruşeym yağı, Wheat germ oil, Soğuk pres, Cold pres, Siiperkritik karbondioksit ekstraksiyonu, Siiper critical carbondioxide extraction, Tokoferol, Tocopherol, Yağ asitleri, Fatty acids

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ören, D. (2013). Soğuk pres ve süper akışkan karbondioksit ekstraksiyon metodu ile elde edilen buğday ruşeym yağlarının fizikokimyasal özelliklerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.