Hava kirliliğinin doğal gaz kullanımı ile değişimi, Denizli ili örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüz hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden bir tanesi, fosil kökenli yakıtlardır. Bu yakıtların yakılması ile açığa çıkan emisyonlar hava kalitesini önemli derecede bozmakta ve insan sağlığına olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmada, Denizli İli’nin doğalgaz kullanmaya başlamadan önceki ve doğalgaza geçiş ile hava kirlilik parametreleri (SO2 ve PM10) incelenmiştir. Doğal gaz kullanımının hava kalitesine etkisi araştırılmıştır. İlde ısınma ihtiyacını karşılamak için kömür, fuel-oil ve mazot kullanılırken 2007 yılı sonu itibariyle doğal gaza geçilmiştir. Doğal gazın kullanılmaya başlanmasıyla diğer fosil yakıtların kullanımı azalmıştır. Çalışmanın sonunda, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde (HKDYY) belirtilen, SO2 için 250 ?g/m3 değerinin doğal gaz kullanımına geçilmeden ve doğal gaz kullanılmaya başlanmasından sonra hiçbir dönemde aşılmadığı görülmüştür. PM10 için yönetmelikte belirtilen 200 ?g/m3 değerinin 2006-2007 kış sezonunda aşılarak 224 ?g/m3’e ulaştığı tespit edilmiştir. 2007 yılı sonunda doğal gaz kullanımına geçiş ile birlikte bu değerde bir düşüş gözlenmiştir.
At the present day, one of the most important causes of air pollution is fossil fuels. The emissions generated by the burning of these fuels significantly impair the quality of air and there are negative effects on human health. In this study, parameters of air pollution (SO2 and PM10) were investigated before starting use of natural gas and with the transition to natural gas in Denizli. Effects of natural gas using on air quality were investigated. While using of the coal, fuel-oil and diesel to meet of heating needs in city, was passed to natural gas by the end of 2007. The using of other fossil fuels decreased, because of the using of natural gas. At the end of the study, it was observed that value of 250 ?g/m3 for SO2, which was stated in the Air Quality Assessment and Management Regulation (AQAMR), was not exceeded in any winter seasons. It has been identified that value of 200 ?g/m3 for PM10, which is specified in the regulation, has been exceeded and reached to 224 ?g/m3 in the winter season of 2006-2007. At the end of 2007, with the transition to natural gas usage, a decline has been observed again in this value.

Açıklama

URL: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/112

Anahtar Kelimeler

Hava kirliliği, Doğal gaz, Air pollution, Natural gas

Kaynak

Selçuk-Teknik Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

Künye

Yazıcı, H., Akçay, M., Çay, Y., Sekmen, Y., Yılmaz, İ. T., Gölcü, M. (2010). Hava kirliliğinin doğal gaz kullanımı ile değişimi, Denizli ili örneği. Selçuk-Teknik Dergisi, 9, (3), 205-215.