Pozitif ve negatif duygusallığın çalışanların performansları üzerindeki etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma Duygusal Olaylar Teorisi’ne dayanılarak bireylerin duygularının veya duygusallıklarının örgütsel yaşamdaki performansları üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır. Duygular pozitif ve negatif olmak üzere ikiye ve performans da görev ve bağlamsal olmak üzere yine ikiye ayrılmıştır. Kayseri’de Erciyes Üniversitesi hastanelerinde görev yapan 392 hemşire üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre pozitif duygusallığın görev performansı (R=0.733) ve bağlamsal performans (R=0.433) ile pozitif yönlü bir ilişkisi olduğu ve performansları pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Negatif duygusallık ise görev performansı (R= -0.780) ve bağlamsal performans (R=-0.142) ile negatif yönlü bir ilişki içindedir ve performanslar üzerindeki etkisi negatiftir. Araştırma sonuçlarına göre bireylerin pozitif ve negatif duygularının performanslarını anlamlı bir şekilde etkilediği anlaşılmıştır.
This research was accomplished in order to define the effects of individual affectivity or emotions on their performance in organizational life based on Affective Events Theory. Both affectivity and performance divided into two; the construct of affectivity divided into positive and negative and the construct of performance into task and contextual. Results from studies on 392 nurses at Erciyes University Hospitals reveal that positive affectivity has positive relationship with task performance (R=0.733) and contextual performance (R=0.433) and has positive effects on both performance dimensions. So did negative affectivity in negative with task performance (R=-0.780) and contextual performance (R=-0.142). The results suggest that positive and negative affectivity of individuals have an significant main effect on their performance.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Duygusal olaylar teorisi, Pozitif duygusallık, Negatif duygusallık, Görev performansı, Bağlamsal performans, Affective events theory, Positive affectivity, Negative affectivity, Task performance, Contextual performance

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

18

Künye

Doğan, Y., Özdevecioğlu, M. (2009). Pozitif ve negatif duygusallığın çalışanların performansları üzerindeki etkisi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9, (18), 165-190.