Bazı vic-dioksimlerin teorik ab-initio metodlarla konformasyon analizlerinin yapılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada glioksim (GO), disiyano-glioksim (DCG) ve dimetil-glioksim(DMG) moleküllerinin konformasyon analizleri yapılmıştır. İlk aşamada yarı-deneysel PM3 metoduyla konformasyon taraması yapılmış ve sonra geometriler B3LYP metodu ve 6-311++G(d,p) gaussiyen baz setleri kullanılarak optimize edilmiştir. En kararlı yapılara ait hesaplanmış geometri parametreleri ile X-Ray çalışma sonuçları karşılaştırılmıştır. Hesaplama sonuçları yardımıyla vic-dioksim bileşiklerinde kararlılık sıralamasını etkileyen faktörler araştırılmıştır. GO, DCG ve DMG moleküllerinin deneysel olarak gözlenebilecek olan izomerlerine ait geometri parametreleri ve termodinamik parametreler belirlenerek teorik izomer izolasyonu yapılmıştır.
In this study, conformational analysis of glyoxime (GO), dicyano-glyoxime (DCG), and dimethyl-glyoxime (DMG) molecules have been carried out. In the first stage, conformational scanning was performed through semi-empirical PM3 and later geometries have been optimized using B3LYP and 6-311++G(d,p) Gaussian basis sets. The calculated geometrical parameters of the most stable structures and the X-ray study results have been compared. With the help of calculation results, factors affecting stability order in vic-dioxime compounds have been investigated. Geometrical parameters of the GO, DCG, and DMG molecules? isomers that can be observed experimentally, and theoretical isomer separation have been both done via determining thermodynamic parameters.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kararlılık sıralaması, İzomer ayrımı, Stability order, İsomer separation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çavuşoğlu, H. (2009). Bazı vic-dioksimlerin teorik ab-initio metodlarla konformasyon analizlerinin yapılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.