Diabetik ve nondiabetik kronik böbrek yetmezlikli hastalarda iskemi modifiye albumin düzeyleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği olan diyabetik ve nondiyabetik hastalarda iskemi-modifiye albümin (IMA) düzeylerini değerlendirmeyi amaçladığımız çalışmamız 20 diyabetik kronik böbrek yetmezlikli hasta ile 20 nondiyabetik kronik böbrek yetmezlikli hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Diyabetik ve nondiyabetik kronik böbrek yetmezlikli grupların IMA, albümine göre düzeltilmiş iskemi-modifiye albümin (D-IMA), hemodiyalize giriş ve çıkış üre, hemodiyalize giriş ve çıkış kreatinin, glukoz, albümin, trigliserit, total kolesterol, HDL ve LDL-kolesterol düzeyleri belirlenmiştir. Diyabetik kronik böbrek yetmezlikli hastalarda IMA ve D-IMA düzeyleri, nondiyabetik kronik böbrek yetmezlikli hastalardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. IMA düzeyleri ile hastaların hemodiyalize giriş kreatinin, albümin, glukoz ve trigliserit değerleri arasında kuvvetli ilişkiler görülmüştür. IMA düzeylerinin diyabetik grupta daha yüksek olması diyabetik kronik böbrek yetmezlikli hastaların hem aterosklerotik risk faktörleri hem de oksidatif stres açısından nondiyabetik gruba göre daha fazla risk altında olduğunu düşündürmektedir.
We aimed to evaluate ischemia modified albumin levels in our study which was performed on 20 diabetic and 20 nondiabetic patients with chronic renal failure on hemodialysis. IMA, albumin adjusted ischemia modified albumin (D-IMA), urea and creatinin before and after hemodialysis, glucose, albumin, triglyceride, total cholesterol, HDL and LDL-cholesterol levels were determined. IMA and D-IMA levels were significantly higher in diabetic chronic renal failure patients than nondiabetic patients. Strong correlations were observed between IMA levels and creatinin before hemodialysis, glucose, albumin and triglyceride levels. Higher IMA levels in diabetic group suggest that diabetic chronic renal failure patients have higher risk than nondiabetic patients when oxidative stress factors and atherosclerotic risk factors are considered.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Albüminler, Albumins, Böbrek, Kidney, Böbrek hastalıkları, Kidney diseases, Renal diyaliz, Renal dialysis, İskemi, Ischemia

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kiraz, A. (2010). Diabetik ve nondiabetik kronik böbrek yetmezlikli hastalarda iskemi modifiye albumin düzeyleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.