KOBİ`lerde çalışma sermayesi yönetimi ve bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İşletmeler, yaşamlarını sürdürebilmek, uzun vadede şirketin değerini maksimize etmek ve ortakların servetlerini artırmak amacıyla kıt olan sermayeyi ve kullanılacak stratejileri etkin bir şekilde yönetmek zorundadırlar. Bu bağlamda işletmenin amaçları doğrultusunda verimli ve etkin yönetilmeyen kısa vadeli varlıklar ve borçlar, işletmelerde başarısızlık durumları ortaya çıkararak işletmeleri iflasa kadar sürükleyen bir süreç içerisine sürükleyebilirler. İşletme faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla kullanılan ve kısa sürede paraya dönüşme özelliğine sahip varlıklar olarak adlandırılan çalışma sermayesinin, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmemesi işletmelerde finansal başarısızlığın da temelini oluşturmaktadır. Bu araştırmada, günümüzde giderek artan önemi dolayısıyla çalışma sermayesinin etkisi finansal oranlar yardımıyla incelenmiş ve Konya ilindeki Kobilerin Türkiye genelindeki Kobilerle sektör oranlarının karşılaştırılması yapılarak Konya ilindeki Kobilerin çalışma sermayesi yeterlilikleri analiz edilmeye çalışılmıştır.
Business enterprises have to manage their little capital and strategies effectively to carry on the business, boost income in long turn and maximize income of the partners. It seems that ineffective and improper short term assets and debts unrelated to the goals of a business enterprise might cause solemn problems such as failure and bankrupt. Improper and ineffective management of working capital, which is used for long term aims of a business enterprise and is called as assets easy to convert money, is one of the most crucial reasons for business enterprises? financial failure. In this study, the effect of the increasing importance of working capital was analized with the assistance of financial ratios. Furthermore, we aimed to study analyzing working capital adequacy of Small and Medium size Enterprises in Konya by opposing sector-specific comparisons of Small and Medium size Enterprises in Konya throughout Turkey.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sermaye yönetimi, Capital management, İşletme sermayesi yönetimi, Working capital management

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Salur, M. N. (2010). KOBİ`lerde çalışma sermayesi yönetimi ve bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.