Hasan dağının (Aksaray kesiminin) florası

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma Hasan Dağı'nın (Aksaray Kesiminin) florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanı Davis'in Grid kareleme sistemine göre B5 karesi içinde yer almaktadır. Bölgeden 2007-2009 yılları arasında 1415 bitki örneği toplanmış olup 80 familya ve 341 cinse ait 707 takson tespit edilmiştir. Çalışma alanında 4 takson Pteridophyta ve 703 takson Spermatophyta divisiosuna aittir. Gymnospermae alt divisiosundan 1 takson, Angiospermae alt divisiosuna ait 702 takson tespit edilmiştir. Angiospermae alt divisiosuna ait olan Dicotyledones sınıfından 625, Monocotyledones sınıfından 77 takson tespit edilmiştir. Mevcut taksonlardan 93 tanesi endemik olup endemizm oranı % 13,2'dir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları şöyledir; Iran-Turan elementleri % 23.8, Akdeniz elementleri % 7.1 ve Avrupa-Sibirya elementleri % 5.9'dur. İçerdiği takson sayısı bakımından en büyük familyalar şunlardır; Compositae % 13,6, Leguminosae % 10,3, Cruciferae % 7,6, Gramineae % 6,7, Labiatae % 6,4, Caryophyllaceae % 6,4, Boraginaceae % 4,8, Rosaceae % 4,0, Umbelliferae % 3,8 ve Scrophulariaceae % 3,5'dir. En fazla takson içeren cinsler ise; Astragalus 18, Silene 16, Alyssum 12, Anthemis 10, Ranunculus 9, Trifolium 9, Centaurea 9, Campanula 9, Euphorbia 9 ve Veronica 8'dir. Araştırma alanında yayılış gösteren taksonların hayat formlarına göre dağılımları ise; Hemikriptofitler % 44,8 (317), Terofitler % 35,5 (251), Fanerofitler % 6,7 (47), Geofitler % 6,2 (44), Kamefitler % 3,9 (28), Hidrofitler % 1,6 (11) ve Vasküler parazitler % 1,3 (9) şeklindedir.
This research was carried out to determine the flora of Hasan Mountains (Aksaray region). The research area is in the B5 square according to Grid System. As a result of the examination of 1415 plants specimens collected from the area, between 2007 and 2009, 707 taxa that belong to 80 families and 341 genera was determined. Four taxa belong to Pteridophyta 703 taxa belong to Spermatophyta divisio. Gymnospermae are represented by one taxa and Angiospermae are represented by 702 taxa. In Angiospermae subdivision 625 taxa, belong to Dicotyledonae classis and 77 taxa Monocotyledonae classis. The 93 of the total taxa are endemic to Turkey and the rate of endemism is 13,2 %. The phytogeographic elements are represented as follows; Irano-Turanian 23.8 %, Mediterranean 7.1 % and Euro-Siberian 5.9 %. The largest families according to number of taxa in the research area as follows; Compositae 13.6 %, Leguminosae 10.3 %, Cruciferae 7.6 %, Gramineae 6.7 %, Labiatae 6.4 %, Caryophyllaceae 6.4 %, Boraginaceae 4.8 %, Rosaceae 4.0 %, Umbelliferae 3.8 % ve Scrophulariaceae 3,5 %. The richest genera as follows; Astragalus 18, Silene 16, Alyssum 12, Anthemis 10, Ranunculus 9, Trifolium 9, Centaurea 9, Campanula 9, Euphorbia 9 ve Veronica 8. According to the life forms of the taxa growen in the research area as follows: Hemicryptophytes 44,8 % (317), Terophytes 35,5 % (251), Phanerophytes 6,7 % (47), Geophytes 6,2 % (44), Chamaephytes 3,9 % (28), Hydrophytes 1,6 % (11) ve Vascular Parasites 1,3 % (9).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aksaray, Flora, Hasandağ

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Başköse, İ. (2010). Hasan dağının (Aksaray kesiminin) florası. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.