Dış yüklerin erosif aşınma üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008-01-28

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu deneysel çalışmada çekme dış yüküne maruz kalan AISI 1010 çelik numunelerin erozyon aşınma dirençleri tespit edilmiştir. Numune üzerine AISI 1010 çeliğinin akma gerilme değerlerinin %0, %20, %40, %60 ve %80'ine karşılık gelen dış çekme yükleri uygulanmıştır. Ayrıca erozyon aşınmasının zaman ile değişimi yanında 15o, 30o, 45o, 60o, 75o ve 90o püskürtme açılarındaki aşınma davranışları incelenmiştir. Aşındırıcı olarak G40 grit partiküller kullanılmıştır. Partikül hızı gaz basıncı kullanılarak ayarlanmış ve dönen çift disk metodu ile de hız değerleri kontrol edilmiştir. Deneylerde kullanılan hız değeri ise 30 m/s' dir. Elde edilen sonuçlarda aşınma miktarları; gerilmenin, püskürtme açısının ve uygulanan test süresinin bir fonksiyonu olarak gösterilmiştir. Bu değişimler incelendiğinde erozyon aşınmasının zaman ile lineer olarak arttığı, en yüksek erozyon aşınmasının 30o' lik püskürtme açısında elde edildiği görülmüştür. Gerilme açısından bakıldığında malzemenin akma gerilmesinin %40'lık değerinde en yüksek aşınmanın gerçekleştiği gözlenmiştir.
In this experimental study, erosion resistancies of AISI 1010 steel specimens subjected to external tensile stresses were investigated. External tensile loads corresponding to AISI 1010 steel yield strength values of %0, 20 %, 40 %, 60 % and 80 % were applied on the specimens. In addition, apart from the variation of erosion against time erosion behaviour at 15o, 30o, 45o, 60o, 75o and 90o impact angles were also studied. G40 grits were used as erodents. Particle speeds were adjusted by using gas pressure and their values controlled by rotating double disc method. The speed value used in the tests was 30 m/s. The results obtained were shown as functions of wear amounts, stresses, impact angle and test duration. When these variations are srudied, it is observed that erosive wear increases linearly with time and its maximum value is at 30o impact angle. When looked in terms of stress, it has been observed that the material exhibits maximum wear at the value corrresponding to 40 % of the yield strength.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aşınma davranışı, Wear behavior

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Khalfan, O. M. (2008). Dış yüklerin erosif aşınma üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.