Tüketicilerin çevre bilinci ve çevreye duyarlı satın alma davranışlarına yönelik bir pilot araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, tüketicileri çevre bilinci ve çevreye duyarlı satınalma davranışlarına göre bölümlere ayırmak ve farklı pazar bölümlerini sosyo-demografik özellikleri itibariyle tanımlamaktır. Bu bağlamda, tüketicilerin çevre bilinci ve çevreye yönelik satınalma davranışları itibariyle farklı pazar bölümleri oluşturup oluşturmadıklarını test edebilmek amacıyla kümeleme analizi yapılmıştır. Tüketicilerin çevre bilinci ve çevreye duyarlı satınalma davranışlarına göre üç farklı pazar bölümü oluşturduğu belirlenmiştir.
The aim of this research is to segment customers regarding their environment consciousness and environment-oriented purchasing behavior and to identify the socio-demographic characteristics of that market segments. In the study, in order to test whether the customers from different market segments in relation with their environment consciousness and environment- oriented behavior cluster analysis was used. As a result, it was found that the customers formed three market segments in relation with their environment consciousness and environment-oriented purchasing behavior.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çevre bilinci, Pazar bölümlendirme, Yeşil pazarlama, Environment consciousness, Market segmentation, Green marketing

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

17

Künye

Yeniçeri, T. (2009). Tüketicilerin çevre bilinci ve çevreye duyarlı satın alma davranışlarına yönelik bir pilot araştırma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9, (17), 311-326.