Küresel konumlamada GLONASS'ın kullanılabilirliğinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde uydularla konum belirlemede en gelişmiş sistem GPS olmasına rağmen, GLONASS da yeni atılan uydularıyla, GPS ile birlikte kullanılabilmesinin yanı sıra yalnız olarak da kullanılabilmektedir. GLONASS' in yeniden hayata geçirilmesiyle birlikte yüksek duyarlılıklı GLONASS ve GPS/GLONASS alıcıları üretilmektedir. GLONASS' in global konumlamada kullanılabilirliğini araştırmak amacıyla 4 çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk çalışmada, GPS/GLONASS alıcılarıyla donatılmış IGS istasyonları arasında farklı uzunluklarda 4 baz oluşturulmuştur. Bazlar, 4 saatlik 8 saatlik ve 24 saatlik ölçü süreleri göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. İkinci çalışmada GPS/GLONASS alıcılarıyla donatılmış 6 IGS istasyonundan oluşan bir ağ belirlenmiştir. 24 saatlik, 6 saatlik ve 12 saatlik ölçü süreleri göz önüne alınarak değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Üçüncü çalışmada Konya mücavir alan sınırları içerisinde 7 noktalı bir ağ oluşturulup, 6 saatlik ölçülerin ardından değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Dördüncü çalışmada ise tekrarlanabilirliği araştırmak amacıyla 4 IGS istasyonundan oluşan bir ağ belirlenmiş ve 10 günlük gözlemler değerlendirilmiştir. Tüm çalışmalarda değerlendirmeler GPS, GPS/GLONASS ve GLONASS gözlemleri kullanılarak ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmelerde Bernese 5.0 akademik analiz yazılımı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre uzun süreli oturumlarda GLONASS gözlemlerinin özellikle ağ yaklaşımında kullanılabileceği ancak GLONASS uydu sinyallerinden kaynaklanan problemler olduğunda(Sayısal Uygulama III) ise yalnız kullanılamayacağı gibi GPS/GLONASS sonuçlarını da olumsuz etkileyebileceği görülmüştür.
Although GPS is the most advanced system in global positioning for the present time, with launched new satellites, GLONASS can be used alone as well as together with GPS. With recent revitalization of GLONASS, high precision GLONASS and GPS/GLONASS receivers have been produced. Four studies were performed for investigating the usability of GLONASS on global positioning. In the first study, four baselines, having different length, between IGS tracking stations, equipped with GPS/GLONASS receivers were established. These baselines were processed and analyzed by using data from 4, 8 and 24 hourly observations. In the second study, a network of six IGS tracking stations, equipped with GPS/GLONASS receivers was formed. Analyses were run by using the data from 24, 12 and 6 hourly observations. In the third study, 6 hourly observations were performed and analyzed for a network of seven sites in Konya urban area. In the fourth study, for investigating the repeatibilities, a network of four IGS tracking stations was formed and 10 daily observations were processed. In all studies, processes were performed seperately by using GPS, GLONASS and GPS/GLONASS observations. Bernese 5.0 academic analysis software were used in all data processing. Results showed that GLONASS observations can be used in network analyzes but when problems arised from the GLONASS signals, (Ex: practice III), they can?t be used alone, also can influence the GPS/GLONASS results negatively.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

GPS, Global positioning system

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Alçay, S. (2010). Küresel konumlamada GLONASS'ın kullanılabilirliğinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.