Atmega128 tabanlı PLC tasarımı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008-08-14

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

PLC'ler endüstriyel kontrol uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. PLC'ler gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayan bir komut kümesine sahiptir. PLC'ler komut kümesi, merdiven diyagramları veya lojik kapı mantığı ile programlanabilirler. Bu tez çalışmasında Atmega128 mikrodenetleyici tabanlı bir PLC tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan PLC modeli için kontrol devrelerinin simülasyonunu yapabilen, hex kodlar üretebilen bir arayüz yazılımı (EVRENPLC) geliştirilmiştir. Hex kodlarının çalışmasını sağlayan bir yorumlayıcı geliştirilerek mikrodenetleyicinin sabit belleğine yerleştirilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar ile örnek kontrol devrelerinin simülasyonu gerçekleştirilmiş ve deney kartı üzerinde çalışması incelenmiştir.
PLC are generally used at industriel control applications. PLC have a command stack which provides the necessary process. PLC command stack is programmable with ladder diagrams or logic gate reasoning. At this thesis , we realize a atmega128 microcontoler based PLC design. An interface software (EVRENPLC) is developed which can produce hex codes and can make simulation of control circuit for designed PLC design. An interpreter is developed for execute the hex codes and this interpreter is placed to fixed memory of microcontroller. Simulation of sample control circuit is realized with accomplished experimental practice and examined working on the test card.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Atmega mikrodenetleyici, PLC, Yorumlayıcı, Atmega microcontroller, Interpreter

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tongur, V. (2008). Atmega128 tabanlı PLC tasarımı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.