Türkiye'de düzenleyici kurumlar ve üst kurulların görevleri ve işlevleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İlk ortaya çıktıkları ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde kökleri 1800'lerin sonlarına kadar gitmekte olan üst kurullar, dünyanın birçok yerinde yaşanan çok kapsamlı değişimlere ve dönüşümlere bağlı olarak, temel hak ve özgürlükler ile piyasa mekanizmalarının daha düzenli işleyişini sağlama ve güvence altına alma amacıyla son dönemde ülkelerin kamu yönetimlerinde yerlerini alamayan başlamıştır. Ülkelerin siyasi, iktisadi ve sosyal sistemlerine, devlet örgütlenmesine ve toplum yapısına bağlı olarak farklı şekiller alan üst kurullar, Türk kamu yönetiminde devletin düzenleyici kapasitesini daha etkili kılmak amacıyla oluşturulmuştur. Çalışmamızda öncelikle üst kurulların ortaya çıkışları, tanımları ve dünyadaki örnekleri incelenmiştir.İkinci bölümde Türkiye'de ortaya çıkışına, yapılanmasına ve gelişimine değinilmiştir.Üçüncü bölümde ise üst kurullar teşkilat yapısı ve görevleri kapmasında incelenerek tek tek ele alınmıştır.Üst kurulların işlevlerine ve Türkiyedeki üst kurul benzeri kurumların örneklerine son bölümde değinilmiştir.
The supreme boards of which roots based to until end of 1800?s in United States of America where they occurred firstly become take place in public management of countries in recent years to provide more regular operation of markets through basic rights and independences and to take under safety depending on very extensive changes and returning that are lived in most of places in the world. The supreme boards which take different shapes according to political, economical and social systems, state organization and society structure of the countries have been composed to make more efficient the regulatory capacity of state in Turkish Public Management. In our study, primarily the occurring, description and world examples of supreme boards have been examined. At the second section, it?s occurring, structuring and development in Turkey has been considered. At the third section, the organizational structure and duties of supreme boards have been examined one by one. The functions of Supreme Boards and the examples of similar foundations like supreme boards in Turkey has been considered at the final section.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Denetim, Control, Regülasyon, Regulation, Regülator, Regulator, Türk kamu yönetimi, Turkish public administration

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Pişkin, R. (2010). Türkiye'de düzenleyici kurumlar ve üst kurulların görevleri ve işlevleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.