İlköğretim öğretmenlerinin yapılandırmacılık programı kapsamında derslerde çoklu zekâ kuramının uygulanmasına yönelik tutum ve görüşleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Geleneksel eğitim sisteminde zekâ tekildir. Yeni eğitim sistemlerinde ise zekâ tekil değildir. Zekâ kendine uygun ortam bulduğunda gelişmektedir. Öğrencilerin okulda zekâ alanlarını geliştirmek için en büyük görev ise öğretmenlere düşmektedir. Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okulu öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Kuramının uygulanmasına yönelik tutum ve görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma evrenini Sivas merkez, Yıldızeli, Şarkışla ilçeleri ve bu ilçelere bağlı köylerdeki ilköğretim okullarından seçilen okullardaki öğretmenler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek ve görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda öğretmenlerin cinsiyetleri ile tutumları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu, görev yaptıkları yerleşim yeri türü ile tutumları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, kıdem yılları ile tutumları arasında da anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Görüşme formundan elde edilen bulgularla, öğretmenlerin Çoklu Zekâ Kuramını derslerde tam anlamıyla uygulamadıkları, hizmet içi eğitim almaları gerektiği görülmüştür.
In our traditional education system intelligence is singular, but in contemporary education systems intelligence is not singular. Intelligence develops if it finds an appropriale enviranment. Teachers have a critical role to develop students intelligences in school. The aim of this research is to indentity teachers? opinions and attitudes towards Multiple Intelligence . A scale and an inteview form is used to carry out this research both of which is prepared by researcher Mr. Kılıç . This research is done in primary schools in Sivas, Yıldızeli Şarkışla centry, and in its villeges. I want to thank all of my colleagues for their contributions from now on.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çoklu zeka kuramı, Multiple intelligence theory, Öğretmen görüşleri, Teacher opinions, Yapılandırmacılık programı, Constructivism programme

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kılıç, M. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin yapılandırmacılık programı kapsamında derslerde çoklu zekâ kuramının uygulanmasına yönelik tutum ve görüşleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.