Diyabetli sıçanlarda koenzim Q10 ve a-lipoik asit desteklerinin egzersizle oluşan lipid peroksidasyonu ve antioksidan durum üzerine etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmanın amacı, diyabetli sıçanlarda koenzim Q10 (CoQ10) ve alfa lipoik asit (ALA) desteklerinin egzersizle oluşan lipit peroksidasyonu ve antioksidan durum üzerine etkilerinin belirlenmesiydi. On iki sıçan kontrol grubu olarak ayrıldı. 72 sıçana i.p 50 mg/kg tek doz streptozotosin verildi. Bir hafta sonra kan glikoz düzeyleri ölçülerek kan glikozu 300 mg/dl'nin üzerinde olan sıçanlar çalışmaya alındı. Üç hafta beklendikten sonra diyabetli 57 sıçan 6 gruba ayrıldı: Diyabet kontrol grubu, CoQ10 grubu, ALA grubu, diyabet egzersiz grubu, CoQ10 egzersiz grubu, ALA egzersiz grubu. İki hafta süreyle ALA ve CoQ10 grublarına sırasıyla 10 ve 100 mg/kg i.p ALA ve CoQ10 verildi. Egzersiz gruplarına ayrılan sıçanlara 15. gün egzersiz yaptırıldı. Anestezi ile sıçanlardan intrakardiyak kan alınarak hipovolemik şokla ötenazi uygulandı. Alınan kan örneklerinde malondialdehit (MDA), süperoksit dismutaz (SOD), ksantin oksidan ve nitrik oksit (NO) düzeyleri belirlendi. Egzersiz yapan ALA grubunun MDA düzeyi egzersiz yapan diyabetli gruptan düşüktü. CoQ10 ve ALA takviyesi alan egzersiz gruplarında NO düzeyi, bu antioksidanların egzersiz yapan verilmediği diyabetli gruptaki NO düzeyinden düşüktü. İki egzersiz grubundan CoQ10 takviyesi verilenlerde SOD düzeyi, ALA takviyesi verilenlere göre daha yüksekti. Diyabetli sıçanlarda egzersizle oluşan lipit peroksidasyonunu ALA desteğinin azalttığı, nitrik oksit artışını hem ALA hem de CoQ10 desteğinin engellediği sonuçlarına varıldı.
The aim of the study was to determine the effects of coenzyme Q10 (CoQ10) and alpha lipoic acid (ALA) on the lipid peroxidation and antioxidant status. Twelve rats were included in the control group. 72 rats were given a single dose of 50 mg/kg i.p. streptozotocin. Blood glucose levels were measured after one week and the rats whose blood glucose levels were over 300 mg/dl were included in the study. After 3 weeks 57 diabetic rats were divided into six groups; diabetic control group, CoQ10 group, ALA group, diabetic exercise group, CoQ10 exercise group, ALA exercise group. CoQ10 and ALA groups received 10 and 100 mg/kg i.p. ALA and CoQ10 for two weeks, respectively. The rats in the exercise group were exposed to exercise at 15th day. Intracardiac blood was taken under anesthesia and the rats were underwent hypovolemic euthanasia. MDA, SOD, XO, NO levels were determined in the blood samples. It was observed that ALA exercise group had lower level of MDA than diabetic exercise group. NO levels in the exercise groups supplemented with CoQ10 and ALA were lower than in the diabetic groups performed exercise but not received these supplementations. SOD level was higher in two exercise groups supplemented with CoQ10 than in the group supplemented with ALA. We concluded that exercise induced lipid peroxidation is decreased by ALA supplementation and NO increase is attenuated by both ALA and CoQ10 supplementation in diabetic rats.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Diyabet, Sıçan, Koenzim Q10, Asit destekleri, Lipid peroksidasyonu, Antioksidan, Coenzyme Q10, Diabetic, Rat, Lipid peroxidation, Acid supplements, Antioxidant

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tav, R. Ç. (2008). Diyabetli sıçanlarda koenzim Q10 ve a-lipoik asit desteklerinin egzersizle oluşan lipid peroksidasyonu ve antioksidan durum üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.