Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodiyalize girme süresinin kardiyovasküler risk belirteçleri üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda diyalize girme süresinin kardiyovasküler risk belirteçleri üzerine etkisi olup olmadığını ortaya koymayı amaçladığımız çalışmamız, 60 kronik böbrek yetmezliği hastası ile 20 sağlıklı birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hastalar diyalize girme sürelerine göre bir yıldır (1.grup) , iki-beş yıl arası (2.grup) ve beş yıldan uzun süredir (3.grup) hemodiyaliz programına alınan hastalar olarak üç gruba ayrıldı ve her gruba 20 son dönem böbrek yetmezlikli hasta alındı. Hasta ve kontrol gruplarının serum trigliserit, total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, hsCRP, IL-6 ile IMA ve D-IMA düzeyleri belirlenmiştir. IL-6, IMA ve D-IMA düzeyleri her üç hasta grubunda da kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. IL-6 düzeyleri 1. ve 2. gruplarda da 3. gruptan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Ancak trigliserit, total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol ve hsCRP düzeyleri açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda diyalize girme süresi ile kardiyovasküler risk belirteçleri arasında bir ilişki bulunamamıştır. Ancak bu hastalarda IL-6 ve IMA düzeylerindeki anlamlı artış, bu hastalardaki artmış inflamasyon ve kardiyovasküler riski düşündürmektedir. Kardiyovasküler risk artışı hemodiyaliz işleminden çok kronik böbrek yetmezliğinin kendisinden kaynaklanıyor gibi görünmektedir.
Our study, in which we aimed to evaluate the effect of hemodialysis duration on cardiovascular risk markers on patients with chronic renal failure was performed on 60 patients with chronic renal failure and 20 healthy individuals. Patients were divided into three groups according to hemodialysis duration, 20 patients in each: One year (Group 1), two-five years (Group 2) and more than five years (Group 3). Serum triglyceride, total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, hsCRP, IL-6, IMA and D-IMA levels of patients and healthy individuals were determined. IL-6, IMA and D-IMA levels of all the patient groups were significantly higher than the control group. IL-6 levels were significantly higher both in the first and the second groups than the third group. But there was no significant difference for triglyceride, total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol and hsCRP between the groups. We did not observe any significant relation between the hemodialysis duration and cardiovascular risk markers in patients with chronic renal failure. However significant increase in IL-6 and IMA levels suggests the increased inflammation and cardiovascular risk in these patients. The increased cardiovascular risk seems to be derived from chronic renal failure itself rather than the hemodialysis process

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Böbrek hastalıkları, Kidney diseases, Renal diyaliz, Renal dialysis, Risk faktörleri, Risk factors

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akar, G. (2010). Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodiyalize girme süresinin kardiyovasküler risk belirteçleri üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.