Gaziantep ili Nizip ilçesinde bulunan el işlemeleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Seçilen araştırma konusunun amacı; Gaziantep ili Nizip ilçesinde bulunan işlemelerin tespiti, tespit edilen örneklere ait gözlenen özelliklerin ve kaynak kişilerden elde edilen bilgilerin sistematik bilimsel bir yöntemle kayıt edilmesi, fotoğraflarının çekilerek görsel yolla ve aynı zamanda motif çizimlerinin yapılarak belgelendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Nizip yöresinde bulunan işlemelerin gözlenebilir özellikleri ve kaynak kişilerden edinilen ürünlere ait bilgiler, hazırlanan gözlem fişlerine kaydedilmiştir. Gözlem fişleri, ürünlere ait genel, detay fotoğraflar ve ürünlerin işlemesinde görülen motiflerin çizimleri ile birlikte, araştırmanın katalog bölümüne yerleştirilmiştir. Bütün gözlem fişlerinde yer alan bilgilerden tablolar oluşturulmuş, sonra tablolarına dökümleri çeteleme yolu ile yapılmıştır. Tablolardan çıkan bulgular tek tek sayı değerleri yazılarak açıklanmıştır. Değerlendirme ve karşılaştırma çalışmasında, karşılaştırılan ürünlerin fotoğraflarına yer verilmiştir. Yapılan karşılaştırma ve değerlendirme çalışmaları, araştırmanın sonuca ulaşmasını sağlamıştır.
The aim of this selected research is to determine the handworks made in Nizip district of Gaziantep city, to record the observed specialities belong to the selected models and the information gained from the origin persons in a systematical and scientific way; and to document visually via taking photos and meanwhile by making the drawings of motifs. Observation forms are located in catelogue part of the research with the general and detailed photographs and with the drawings of the motifs seen in product handwork. While locating, product kinds and the specialities of composition motifs are taken into consideration. Charts have been formed consisting of the information in the observation forms, and then the detailed presentation has been made on “A A charts” via tallying. The findings coming from the charts are explained via writing the numeral values paticularly. In the evaluation and compararison study, photos of compared products are included. The evaluation and comparison studies have provided the research to reach a consequence.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

El sanatları, Handcrafts, Gaziantep, Motifler, Motives, El işlemeleri, Handworks

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Katı, D. (2010). Gaziantep ili Nizip ilçesinde bulunan el işlemeleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.