ITO yüzeyine biriktirilen kolloidal yapıların elektrokimyasal karakterizasyonu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, son zamanlarda özellikle nanoteknolojik çalışmalarda kullanımı nedeni ile indiyum kalay oksit kaplı cam yüzeylere kendiliğinden toplanan tekli tabakaların oluşturulması ve karakterizasyonu incelenmiştir. Bu işlem için öncelikle yüzeyler, çeşitli çözelti ve organik çözücülerle aktif hale getirmek için muamele edilmişlerdir. Daha sonra aktifleştirilmiş yüzeylere, 3[2(2-Aminoetilamino)etilamino]propiltrimetoksisilan ve oktiltrietoksisilan bileşikleri kullanılarak kendiliğinden toplanma prosesine göre silanlama işlemi uygulanmıştır. Yüzeylerin hidrofilik ve hidrofobik özellikleri incelenmiştir. Bu aşamadan sonra silan modifiye edilmiş yüzeylere poli stiren kolloidi bağlanması amaçlanmıştır. Her bir adımdaki reaksiyonlar temas açısı ölçümü, atomik kuvvet mikroskobu (AFM), elektokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) ve dönüşümlü voltametri (CV) ile karakterize edilmiştir. Böylece modifiye edilmiş ve edilmemiş ITO arasındaki farklılıklar belirtilmiştir.
In this work, recently, characterization and formation of self-assembled monolayers (SAMs) on indium tin oxide (ITO) surface have been investigated due to especially nanotechnologic studies. For this procedure, firstly, substrates ( ITO surface) have been treated various and organic solutions to obtain active surface. Then, silanization procedure was applied active surfaces by using 3[2(2-Aminoetilamino)etilamino]propiltrimetoksisilan and oktiltrietoksisilan compounds according to self-assembly. Properties of hydrophilic and hydrophobic surfaces were investigated. After this step, on silane modified surface poli stiren colloid bind. At each step to reactions were characterized by using, contact angle measurement, atomic force microscopy (AFM), electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and cyclic voltammetry (CV). So, differences of between modified ITO surface and bare indium tin oxide (ITO) surface were stated.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Voltametri, Voltammetry, Silanizasyon, Silanization

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kaymak, E. (2010). ITO yüzeyine biriktirilen kolloidal yapıların elektrokimyasal karakterizasyonu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.