Farklı saflıktaki gliserolün kuzularda besi performansı üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Çalışma, farklı üretim metotları ile farklı saflıklarda elde edilen gliserolün kuzu besisinde kullanılmasının besi performansı üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmada 32 baş yaklaşık 5 aylık yaşta Kangal Akkaramanı erkek kuzu kullanılmıştır. Araştırmada kontrol grubu, saf gliserol verilen grup, iki farklı saflıkta ham gliserol (% 4.14 ve % 9.80 metanol) verilen gruplar olmak üzere her biri 8 kuzudan oluşan 4 grup oluşturulmuştur. Araştırma bir hafta alıştırma ve 10 haftası deneme olmak üzere toplam 11 hafta sürdürülmüştür. Bulgular: Çalışmada gruplar arasında kuzuların canlı ağırlıkları bakımından farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Günlük canlı ağırlık artışları karşılaştırıldığında ise sadece 56- 70. günlerde ham gliserol verilen gruplarda artış önemli bulunmuştur (p<0.05). Gruplar arasında toplam yem tüketimlerinde farklılık bulunmazken, konsantre ve kaba yemden yararlanma oranı 56-70. günlerde ham gliserol verilen gruplarda daha iyi bulunmuştur(p<0.05). Öneri: Ekonomik olması halinde kuzu rasyonlarına %2.5’a kadar gliserol katılabileceği, daha fazla kullanım imkanlarının da araştırılabileceği önerilebilir.
Aim: The effects of glycerol which is supplied from different production methods resulting in different purity were investigated on fattening lambs on nutrition performance. Materials and Methods: In the experiment, 32 of weaned Akkaraman Kangal male lambs, five months of age, were used in 4 groups, 8 animals each, formed as control, pure glycerol, and two various methanol acquired crude glycerol (4.14 and 9.80% methanol) groups. Experiment was continued 11 weeks including 1 week adaptation and 10 weeks experimental. Results: No significant difference was observed in terms of live weight (p>0.05). When daily live weight gains were compared, only in 56-70 days the crude glycerol group showed significance (p<0.05). There were no differences between groups in total feed consumption, but concentrate and roughage utilization rate were found better in 56-70 day, in the crude glycerol groups (p<0.05). Conclusion: It could be suggested that supplementation of lamb diets with up to 2.5% of glycerol when it was economic. Also, further evaluations are needed to determine the effect of higher levels of glycerol

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kuzu, gliserol, besi performansı, Lamb, glycerol, fattening performance

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

26

Sayı

2

Künye

Coşkun, B., Polat, E. S., Gürbüz, E., İnal, F., (2010).Farklı saflıktaki gliserolün kuzularda besi performansı üzerine etkisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 26 (2), 75-79 .