Marka tescilinde nispi red nedenleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Fikri mülkiyet hakları, bunlara sahip her işletmenin yararlandığı ve özel koruma altına alınmasını istediği takdirde ise, gerekli tescil işlemini yaptırmak zorunda olduğu haklardır. Markanın korunması, bedeni ve fikri ürünün önünün açılarak bireyleri gayretlerdirmenin önemli şartlarından biridir. İşletmelerin kendilerini müşterilerine tanıtmaları, piyasada tutunmaları, koruma altına alınmış markalarla mümkün olabilir. Markaların korunması, marka taklitlerinin önüne geçilmesi, markanın sadece o markayı ihdas eden kişi veya firma tarafından kullanılabilmesi, haksız rekabetin önlenmesi bakımından büyük önem arzetmektedir. İşletmelerin mal ya da hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırt etmek için kullandıkları işaretlerin, toplum menfaatleriyle ters düşmemek kaydıyla kullanılmasının ve bu şekilde gelişen ekonomiye ayak uydurmanın daha sağlıklı bir sonuç doğuracağı düşüncesiyle eserimizde bu işaretleri marka tescilinde nispi red nedenleri yönünden inceledik. Nispi red nedenlerinin ayrıntılı bir biçimde incelendiği bu çalışmamızda hem ulusal hem de uluslararası marka mevzuatındaki güncellemeler ve değişiklikler ışığında konumuzla ilgili Yargıtay kararlarına da değinerek nispi red nedenlerini ele aldık. Ulusal açıdan marka mevzuatında bir kısım değişiklikler yapılmışsa da bu konudaki düzenlemelerle ulaşılmak istenen amaç, uluslararası anlaşma ve uluslararası ölçütlere ulaşan bir marka mevzuatına sahip olan bir ülke haline gelmek ise de, eserimizin tamamı incelendiğinde de anlaşılacaktır ki, hedeflenen amaca ulaşılamamış ve özensiz hazırlanan bu kanunlar pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Mevzuatta yer alan eksiklikler ve bizce yanlış olan düzenlemelere de değinerek yapmış olduğumuz çalışmamızda Yargıtay kararlarına da başvurarak uygulamada (ticari hayatta) konumuzla ilgili sorunlardan bahsederek doktrindeki tartışmalara da değinerek kanaatimizce olması gereken düzenlemelere yer verdik.
Intellectual property rights are the rights which the companies are obliged to have the required registration transaction if each enterprise having these benefits and request them to be taken to special protection Trademark protection is one of the necessities for work performance in the market. Promotion of enterprises to their customers, having prestigious rank in market, competition can only be possible with the protected trademarks. The protection of trademarks is extremely vital for preventing trademark counterfeiting and the utilization of trademark only by the company creating that trademark and prevention of dishonest trading. Due to Enterprise?s to seperate ther goods and/or services used marks not to conflict with tarhe public benefits to using and like this suiting with the develping economy, happing that may creating much healthier resolution and with our studies trying to using this Marks in direction of relative grounds sides. On our examined purposes of the relative grounds in detail kind with this works, both national and international trade marks subjects with the light of daily entries and changes, lso touching to decision of the Supreme Court we have explained the relative refusals grounds. In case of if there is any changing performed by the national status on trade marks subjects, to being aiming country to obtain the desired level to become an subject to catching international agreements and measures that when examining our studies whole to see that, not catching the desired aim and due to disorderly prerpared this legislation bringing the many other problems together. There is some missing with the legislation and touching to being wrong preparations for us our performed studies, referring to Supreme Court decisions, during to application however at the commercial application approaching to concerning problems also given an place to the doctrinaire discussion and also for our regards what suppose to be and/or regarding to necessary corrections that we have aimed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Marka, Brand, Marka hakkını ihlal, Infringement of trademark rights, Marka tescili, Regitration of trademark, Nispi red, Relative refusal

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kamış, A. O. (2010). Marka tescilinde nispi red nedenleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.