Aksaray ili çevresindeki elma bahçelerinde uygulanan damla sulama sistemlerinde su dağılım durumlarının belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, Aksaray İl merkezi yakınında damla sulama sistemi kurulu iki adet elma bahçesinde yürütülmüştür. Bu amaçla, kullanılan sulama sularının kalitesi, eş su dağılım katsayısı, UC ve dağılım üniformitesi ,EU araştırılmıştır. Sonuç olarak, su kalitesi 1 ve 2 nolu işletmelerde sırasıyla T4S1 ve T3S1 sınıfında ölçülmüştür. UC değerleri 1 ve 2 nolu işletmelerde hesap yönteminde sırasıyla %44.20?77.10, %75.4-%82.6; grafik yönteminde ise %41-%73 ve %66-%73 olarak bulunmuştur. EU değeri 1 ve 2 nolu işletmelerde %42.14- %78.15 ve %76.60?83.45 arasında hesaplanmıştır. Su dağılım homojenliğinin 2 nolu işletmede daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu da sistem basıncının uygun olması ve periyodik sistem bakımlarının sağlıklı yapılmasından kaynaklanabilir.
This study was carried out in Aksaray province at two different apple gardens where trickle irrigation systems were installed. For this reason, irrigation water quality, uniformity coefficients, UC and Emission Uniformity, EU for both gardens were researched. The results showed that irrigation water was obtained from wells in both gardens and water quality for 1 and 2 gardens were determined as T4S1 and T3S1, respectively. The UC values for 1 and 2 irrigation systems varied 44.20% ?77.10%, 75.4%-82.6%, respectively for calculation method and 41%-73% and 66%-73%, respectively for graph method. The EU varied from 42.14% to 78.15% for 1 garden and from 76.60 to 83.45% for 2 gardens. The UC was higher in 2 trickle irrigation system than 1 trickle irrigation system. The possible reason may be that system operation pressure is better in 2 trickle irrigation system and maintenance ? repair works habe done regularly in second garden.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Damla sulama, Drip irrigation, Su kalitesi, Water qualityv

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Düzgün, B. G. (2009). Aksaray ili çevresindeki elma bahçelerinde uygulanan damla sulama sistemlerinde su dağılım durumlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.