Dandanakan Savaşı ve tarihteki önemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Dandanakan Savaşı Gazneli-Selçuklu arasında günümüz Türkmenistan'ın Merv çöllerinde meydana gelen bir meydan savaşıdır. Bu savaş sadece Gazneli ve Selçuklu tarihi açısından önemli değil, aynı zamanda İslâm tarihi açısından da çok büyük bir öneme sahiptir. Orta çağın seyrini değiştiren bu savaş iki Türk hanedanı arasındaki hız kesmez çekişmeye son noktayı koymuştur. Bu savaş Gazneli-Selçuklu arasında son savaş olmasa da Gazneli ordusunun ilk defa yenilgiyle karşılaştığı bir savaştır. Bu yenilgi Gazneli Devleti'ni çok derinden sarsmış, ilk defa toprak kaybına maruz kalan devletin iç ve dış saygınlığının kaybına neden olmuştur. Ayrıca bu yenilgi Gazneli hanedan üyeleri arasındaki iç çekişmeyi hızlandırdığı için devletin zaafına ve çöküşüne sebep olmuştur. Diğer taraftan bu savaş, Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu ve Abbasi Halifeliğinin hamisi olması açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmamızın amacı bu denli önemli olan Dandanakan Savaşı'nın sebep ve sonuçları hakkında detaylı bilgileri ortaya koymaktır. Çalışmamızda bilimsel araştırma kurallarına uygun bir yol izleyerek konuyla ilgili başta temel kaynaklar olmak üzere çeşitli dillerde yapılan araştırmalar incelenmiştir. Konuyla ilgili farklı rivayetler titizlikle incelenerek objektif bir yaklaşım ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Dandanakan batlle is pitched war that occured between Ghaznavides-Saljuqs in Merv Desert Of today's Turkamanistan. This batlle isn't only important in terms of history of Ghaznavides and Saljuq but it is also important in terms of History of Islam. This batlle, which changed the course of Middle Age, ended the endless conflict between two Turkish Dynsties. Although this batlle isn?t final one between Ghaznavides-Saljuqs but it is the first batlle which the Ghaznavides army faced a defeat. This defeat shook the Ghaznavides state deeply, it exposed Ghaznavides to soil loss fort he first time and it also led the state to a loss of internal and external credility. İn addition, the defeat triggered infightin among members of the dynasty and caused the Ghaznavide weakness and collapse of the state. On the other hand this batlle has its great importance in terms of foundation of the Great Saljuq Empire that was the protector of the Abbasid Caliphate. The purpose of this study is to give detailed information about the cuases and consequences of important Dandanaqan batlle. The stusy has been done according to the rules of saientific research by researching the basic resources in different languages and by carefully analyzing the different reports which are related to study has been tried to put an objective approach.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dandanakan Savaşı, Dandanaqan War, Türk tarihi, Turkish history, Gazneliler, Ghaznavids, Selçuklular, Seljuks

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İbadi, M. Q. (2011). Dandanakan Savaşı ve tarihteki önemi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.