Köktürkçede yön bildiren kelimeler ve bunların okunuşuna farklı bir bakış

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Köktürkçe metinlerde bir, ?ur, yır veya biri, ?urı, yırı şekillerinde okunan yön bildiren kelimeler, Köktürkçeden sonraki dönem metinlerinde bulunmamaktadır. Bu sebeple bu kelimelerin köklerinin bir, ?ur, yır şeklinde mi, yoksa biri, ?urı, yırı şeklinde mi olduğu kesin olarak bilinememektedir. Bu çalışmada sözü edilen kelimelerin köklerinin bir, ?ur, yır şekillerinde oldukları iddia edilmekte ve bu iddia ispat edilmeye çalışılmaktadır.
The directional words, that are read as "bir, kur, yır" or "biri, kurı, yırı" in Kokturkish texts, have not existed in post-Kokturkish period texts. Therefore it can not be definitly known whether the roots of these words are "bir, kur, yır" or "biri, kurı, yırı". In this study it is asserted that the roots of these words are "bir, kur, yır" and this assertion is tried to be proven.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

34

Künye