Düzenlenmiş iki faktörlü öğrenme yaklaşımları envanterinin (R- 2F- LPQ) geçerliğinin doğrulayıcı faktör analizi ile sınanması

Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Biggs (1987) tarafından geliştirilen, Kember, Biggs ve Leung (2004) tarafından revize edilen ve Çolak ve Fer (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan öğrenme yaklaşımları envanterinin doğrulayıcı faktör analizinin yapılması ve güvenirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Konyada öğrenim gören 930 ortaöğretim öğrencisi çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışma grubunun %55ini kız (n510), %45ini erkek (n420 ) öğrenciler; %42sini (n387) 9. sınıf, %26sını (n246) 10. sınıf, %19unu (n180) 11. sınıf ve %13ünü (n117) 12. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonunda, envanterin iki boyutlu ve iki boyutlu hiyerarşik yapılarının istenen düzeyde uyum değerlerine sahip olduğu anlaşılmıştır. Ölçeğin boyutlarına ilişkin hesaplanan güvenirlik katsayılarının ise beklenen düzeyde olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular, öğrenme yaklaşımları envanterinin ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesinde kullanılabileceğini göstermiştir.
The purpose of this study is to perform confirmatory factor analysis for the learning process questionnaire, which was developed by, Biggs (1987), revised by Kember, Biggs and Leung (2004) and adapted to Turkish by Çolak and Fer (2007), and determine its reliability. In this framework, 930 secondary education students were included in the s tudy. As a result of the confirmatory facto r analysis, it was concluded that the two - dimensional structure and two -dimensional hierarchical structure of the questionnaire possessed the required level of fit values. Moreover, it was seen that the reliability coefficients calculated for the dimension s of the scale were at the expected level. The findings that were obtained indicated that the learning process questionnaire could be used in the determination of secondary education students learning approaches

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ortaöğretim, Secondary Education, R-2F-LPQ, R-2F-LPQ

Kaynak

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

2

Künye

Çalışkan, M., Yurt, E., Aydın, M. (2013). Düzenlenmiş İki Faktörlü Öğrenme Yaklaşımları Envanterinin (R- 2F- LPQ) Geçerliğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Sınanması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 107-121.