Sermaye yapısı teorileri ve İMKB' de ampirik bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-03-14

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı sermaye yapısı teorilerinin geçerliliğinin İMKB 100 endeksinde yer alan firmalar üzerinde test etmektir. Bu amaç doğrultusunda 2000 ? 2009 dönemine ilişkin veriler 3 farklı model kullanılarak panel regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, sermaye yapısı ile karlılık arasındaki negatif yönlü ve sermaye yapısı ve büyüme arasındaki pozitif yönlü ilişki finansal hiyerarşi teorisi ile uyumlu çıkarken, sermaye yapısı ile büyüklük arasındaki pozitif yönlü ilişki statik dengeleme teorisi ile uyumlu çıkmıştır. Maddilik ise sadece kısa vadeli borcun kullanıldığı modelde istatistiksel olarak anlamlıdır. Vergi ve borç dışı vergi kalkanı değişkeni tüm modellerde istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. Bu bulgulardan yola çıkarak Türkiye'deki firmaların sermaye yapılarını oluştururken optimum bir denge yakalama çabasından çok belli bir sırayı takip ettikleri söylenebilir.
This study tests three models with the purpose of findingthe best empical explanation of the capital structure for Istanbul Stock Exchange 100 Indices Firms. The sample consists of the data for the firms listed Istanbul Stock Exchange for the period 2000 ? 2009. According to the results of panel data regression analysis; the findings that there is negative relationship between capital structure and size affirms the Pecking Order Theory; while the finding that there is possitive relationship between capital structure and grow suppurts the Static Trade- off Theory. Moreover; tangibility is found insignificant in all there models. The analysis of the outcomes led to the conclusion that the Pecking Order Theory Provides the best explanation fort he capital structure of those firms listed Istanbul Stock Exchange in Turkey.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hisse senetleri, Stocks, Modigliani-Miller modeli, Modigliani-Miller model, Regresyon analizi, Regression analysis, Sermaye, Capital, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), İstanbul Stock Exchange, Sermaye piyasası, Capital market

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yakar, R. (2011). Sermaye yapısı teorileri ve İMKB' de ampirik bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.