Sporcularda hidroterapinin toparlanma üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırmada sporcularda üç farklı günde, shuttle run testi ile oluşturulan yorgunluğun giderilebilmesi ve daha kısa sürede toparlanmanın sağlanabilmesi için 3 farklı yöntem kullanılarak, hangi yöntemin toparlanmada daha etkili olacağı çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmaya yaş ortalamaları 20.25 yıl, boy ortalamaları 176 cm, vücut ağırlığı ortalamaları 71,5 kg olan Konya İhsaniye Gençlerbirliği Amatör futbol kulübünde futbol oynayan 10 tane futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada deneklerde yorgunluk oluşturmak için çok aşamalı bir test olan shuttle run testi 3 ayrı günde gün aşırı uygulanmıştır. 1.gün test sonrası aktif dinlenme, 2.gün test sonrası hidroterapik pasif dinlenme, 3.gün test sonrası hidroterapik aktif dinlenme yapılarak 30 dk boyunca, egzersiz testinden hemen sonra, 5 dk sonra, 10 dk sonra, 15 dk sonra ve 30 dk sonra alınan kan örneklerinden deneklerin lactate düzeyleri belirlendi. Hidroterapi uygulanan havuzda suyun sıcaklığı 280-32C0 olup, Üç farklı gün A (salon aktif), B (Havuz pasif), C (Havuz aktif) olarak gruplandırıldı. Gruplar arası farklılıkların karşılaştırılmasında ANOVA farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını ortaya koymak için Tukey testi yapılmıştır. Gruplar içi farklılıkların karşılaştırılmasında tekrarlı ölçümlerde ANOVA testi, farklılığın hangi ölçümden kaynaklandığını ortaya koymak için benferroni testi yapılmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi 0.05 olarak değerlendirilmiştir. Uygulamalar sonrası üç farklı günde elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, gruplar arsında, egzersizden 5 dk sonra C grubunun laktat düzeyinin A grubundan önemli düzeyde (P<0,05) düşük olduğu, egzersizden 30 dk sonra A grubunun laktat düzeyinin, B grubundan önemli (P<0,05) düzeyde düşük olduğu belirlendi. Çalışmada grup içi farklılıklar incelendiğinde A grubunun Egzersiz öncesi laktat düzeyinin, egzersizden 15 dk ve 30 dk sonrası, egzersizden 15 dk sonra ve 30 dk sonrası düzeylerde önemli bir farklılığın olmadığı, Diğer ölçüm zamanlamaları arasında P<0,05 düzeyinde önemli farklılığın olduğu tespit edildi. B grubunun egzersizden 10dk sonra ve 15dk sonra, egzersizden 15 dk sonra ve 30 dk sonra farklılığın önemsiz olduğu, Diğer ölçüm zamanlamaları arasında P<0,05 düzeyinde önemli farklılığın olduğu tespit edildi. C grubunun egzersiz öncesi ve egzersizden 30 dk sonrası farklılığın önemsiz olduğu, diğer ölçüm zamanlamaları arasında P<0,05 düzeyinde önemli farklılığın olduğu tespit edildi. Sonuç olarak; laktat düzeyleri bakımından suda ve dışarıda yapılan aktif toparlanmanın pasif toparlanmadan daha etkili olduğu söylenebilir.
The purpose of this study is to determine which one of the 3 different methods used to remove the fatigue arisen after the shuttle run test and to provide recovery in a shorter time will be the best in recovery. 10 Soccer players playing within Konya İhsaniye Gençlerbirliği Amateur Football Club, whose average age is 20, 25 year, average tall is 176 cm, and average body mass is 71,5 kg, were voluntarily participated in the study. During the study, the shuttle run test, which is a multilevel test, was administered every other day for 3 days in order to create fatigue in the subjects. Active recovery was applied in the 1. day. Shortly after the test and during the active recovery, the lactate level was determined by taking blood samples at 5, 10, 15, and 30. minutes. Hydrotherapic passive recovery was applied after the test in the 2. day. Again, shortly after the test and during the hydrotherapic passive recovery, the lactate level was determined by taking blood samples at 5, 10, 15, and 30. minutes. Hydrotherapic active recovery was applied after the test in the 3. day. Again, shortly after the test and during the hydrotherapic active recovery, the lactate level was determined by taking blood samples at 5, 10, 15, and 30. minutes. The temperature of the water in the pool where hydrotherapy was applied was 28-320C and the 3 different days when the test was applied were grouped as A (Gym Active), B (Pool Passive), and C (Pool Active). In comparing the differences between the groups, the Tukey test was conducted to determine between which groups the significant difference proven by ANOVA test is occurred. ANOVA test was conducted in repeated measures and Benferroni test was conducted to determine from which measure the difference is arisen in comparing the differences between the groups. In this study, the level of confidence is evaluated at 0.05. The results obtained in 3 different days after the applications were evaluated. After 5 minutes later the exercise, it is determined that the lactate level of group C is significantly lower than the lactate level of group A (p<0,05) among the groups. After the 30 minutes later the exercise, it is determined that the lactate level of Group A is significantly lower than the lactate level of Group C (p<0,05) among the groups. In the study, it is determined that there is no significant difference between the lactate level of group A before the exercise and the levels at 15. and 30. minutes when the differences in the group were examined. There is a significant difference between the other measurement times at the level of p<0.05. There is no significant difference among the lactate levels of Group B at 5, 15, and 30. minutes after the exercise and it is determined that there is a significant difference between the other measurement times at the p<0.05 level. There is no significant difference among the lactate levels of Group C before the exercise and after 30 minutes later the exercise and it is determined that there is a significant difference between the other measurement times at the 0.05 level. As a result, it can be concluded that active recovery applied in and out of pool is more effective than passive recovery in terms of lactate levels.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Egzersiz, Hidroterapi, Laktat, Toparlanma, Exercise, Hydrotherapy, Lactate, Recovery

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akgül, M. Ş. (2013). Sporcularda hidroterapinin toparlanma üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.