Toplu işçi çıkarma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türk Hukukunda toplu işçi çıkarmaya ilişkin son düzenleme 22.05.2003 tarihli 4857 Sayılı İş Kanunu' nun 29. maddesinde yer almaktadır. İşçilerin toplu işten çıkarılabilme halleri ve toplu işçi çıkarmak isteyen işverenin uyması gereken prosedür 29. maddeyle hüküm altına alınmıştır. Kavram olarak toplu işçi çıkarma gerek Avrupa Birliği düzenlemelerinde, gerek Mukayeseli Hukukta ve gerekse Türk Hukukunda tanımlanmamıştır. Bütün bu düzenlemeler göz önüne alındığında, toplu işçi çıkarmayı, işverenin Kanun'da belirtilen aynı işten çıkarma nedenlerinden birisine dayanarak, işyerinde çalışan işçi sayısına göre belirli sayıda işçinin işine belirli süre içinde işine son verilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Toplu işçi çıkarmanın hukuki niteliği belirlenirken bildirimli fesihle ilişkisi, uyulması gereken prosedürler ve son çare olma ilkesi önemlidir. İşçilerin toplu işten çıkarılmalarına rağmen toplu işçi çıkarma oluşturmayan durumlar da ayrıca değerlendirilmelidir. Toplu işçi çıkarmanın unsurlarının oluşmasının yanında işverenin bu yola başvururken uyması gereken yükümlülükler, yükümlülüklere aykırı davranışı ve aykırılığa uygulanacak yaptırım da çözümlenmesi gereken önemli konulardır.
The final regulation about collective dismissal in Turkish Law is stated in the article 29 of Labour Law numbered 4857 and dated 22.05.2003. In case of a collective dismissal, the rules which must be followed by employers are defined in a specific procedure, stated in article 29. Collective Dismissal does not defined as a concept in European Union regulations and both in comperative Law and Turkish Law. Considering these regulations, collective dismissal can be defined as; dismissing of determined number of employees at a determined time on the strength of one of the same reasons for collective dismissal which are identified in the legislation. It is important that the procedures to be followed, ultima ratio principle and the relation with the notice of annulment while defining the legal characteristics of the collective dismissal. Situations which are not stated in the scope of the collective dismissal should be evaluated when a collective dismissal occured. While the employers lay off workers collectively, it is also important to analyze the legal obligations which must be carried out by the employers, contraries to the obligations and the sanctions for these contraries.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Work place, İşyeri, Employer, İşveren, Dismissal, İşten çıkarma, Notice obligation, İhbar yükümlülüğü, Cancellation right, Fesih hakkı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Dursun, S. (2008). Toplu işçi çıkarma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.