Cabernet-Sauvignon Üzüm Çeşidinde Farklı Kültürel İşlemlerin Şıra Özellikleri Üzerine Etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018 Kasım

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tekirdağ koşullarında yetiştirilen Cabernet-Sauvignon üzüm çeşidinde farklı kültürel işlemlerin, şıra özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Denemede Kontrollü Toprak İşleme (KTİ) uygulaması, Kontrollü Toprak İşleme + Geleneksel Toprak İşleme (KTİ+GTİ) uygulaması ve Geleneksel Toprak İşleme (GTİ) uygulaması olmak üzere üç farklı toprak işleme uygulaması ile birlikte Kontrol (KY+AY) uygulaması (koltuk yapraklarının ve ana yaprakların sürgün üzerinde bırakıldığı), AY uygulaması (koltuk yapraklarının alındığı) ve KY uygulaması (ana yaprakların alındığı) olmak üzere üç farklı yaprak alma uygulaması yapılmıştır. Yapılan uygulamaların şıra özellikleri üzerine etkilerini ortaya koymak amacıyla; SÇKM (°Brix), total asidite (g/L), pH, şeker konsantrasyonu (g/L), tanedeki şeker miktarı (mg/tane), toplam malik asit (g/L), toplam antosiyanin (mg/kg) ve toplam fenol indeksi (TPI) kriterleri incelenmiştir. Yapılan toprak işleme uygulamalarından KTİ uygulamasının; şeker konsantrasyonu, toplam antosiyanin, malik asit miktarı ile suda çözünebilir kuru madde miktarını (SÇKM) azalttığı belirlenmiştir. KTİ+GTİ uygulamasının toplam antosiyanin miktarını artırdığı, buna karşın; SÇKM, pH, toplam polifenol indeksi (TPI) değerlerinde azalmaya neden olduğu belirlenmiştir. Yaprak alma uygulamalarından ise AY uygulamasının toplam asitliği artırdığı; SÇKM ve malik asit değerlerini azalttığı belirlenmiştir. KY uygulamasının ise SÇKM, pH ve şeker konsantrasyonunu azalttığı belirlenmiştir. Uygulamalar sonucunda toprak işleme uygulamalarından KTİ+GTİ, yaprak alma uygulamalarından ise Kontrol (KY+AY) uygulamalarının Tekirdağ koşullarında yetiştirilen Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinde şıra özelliklerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.
The aim of this research was to examine the effects of different cultural practices on the composition of must in cv. Cabernet-Sauvignon. There were three soil tillage treatments; Conservative Soil Tillage (CST), Conservative Soil Tillage + Traditional Soil Tillage (CST+TST), and Traditional Soil Tillage (TST), along with three different leaf removal applications; Control (ML+SL) treatment (treatments in which the main leaf and secondary leaves are left together on the vine), ML (treatments in which the main leaves are left on the vine), and SL (treatments in which secondary leaves are left on the vine). In order to reveal the effects of different cultural practices on the must composition; SSC (°Brix), total acidity (g/L), pH, sugar concentration (g/L), sugar amount in berry (mg/berry), total malic acid (g/L), total anthocyanin (mg/kg), and total phenol index (TPI) criteria were examined. According to the results; CST led to a decrease in sugar concentration, total anthocyanin, malic acid, and SSC. CST+TST led to an increase in total anthocyanin content while led to a decrease in SSC, pH, TPI amounts. Through leaf removal applications; ML treatment led to an increase in total acidity while decreasing in SSC and malic acid content. SL treatment led to a decrease in SSC, pH, sugar concentration. As a result, CST from soil tillage treatments and control (ML+SL) from leaf removal treatments positively affected must composition in cv. Cabernet-Sauvignon growing in Tekirdag conditions.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cabernet-Sauvignon, Toprak işleme, Yaprak alma, Şıra özellikleri

Kaynak

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

32

Sayı

1

Künye

Bahar, E., Korkutal, İ., Öner, H., (2018). Cabernet-Sauvignon Üzüm Çeşidinde Farklı Kültürel İşlemlerin Şıra Özellikleri Üzerine Etkileri. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 32(1), 1-7 DOI: 10.15316/SJAFS.2018.56